"Zo wordt Diegem geen spookdorp"

GEMEENTE LEGT ZELF GELUIDSISOLERENDE NORMEN IN BOUWPROJECTEN OP TEGEN VLIEGTUIGLAWAAI

Door de problemen met de geluidsoverlast van de luchthaven dreigde er een bouwstop opgelegd te worden. De gemeente nam nu echter zelf maatregelen.
Lukas Door de problemen met de geluidsoverlast van de luchthaven dreigde er een bouwstop opgelegd te worden. De gemeente nam nu echter zelf maatregelen.
Met de unanieme goedkeuring van het RUP Diegem heeft de gemeenteraad de toekomst van de deelgemeente verzekerd. Er dreigde namelijk door de problematiek van de overlast van de luchthaven een bouwstop die van hogerhand zou opgelegd worden. Door zelf normen voor geluidsisolatie van woningen op te leggen, speelde de gemeente korter op de bal.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) veroorzaakte een paar jaar geleden al de nodige ophef toen een ontwerp-actieplan voor de geluidshinder rond de luchthaven werd voorgelegd. In de gebieden met de zwaarste overlast zou er zelfs een bouwstop en een uitdoofbeleid komen.

Tussen 65 en 70 decibel

De regio rond Brussels Airport werd in het plan van Schauvliege ingedeeld in verschillende zones. Daarbij werd onder meer gesproken over een bouwstop en een herbestemming van woonzones in de zone tussen 65 en 70 decibel. Met deze maatregel zou het bijvoorbeeld onmogelijk worden om in het centrum van Diegem nog een nieuwe woning te bouwen. "Want zo goed als heel Diegem valt onder 65 decibel", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Dirk De Wulf (sp.a)."


Ook op Europees niveau zit er regelgeving aan te komen over de geluidscontouren rond luchthavens. "De kans was zeer groot dat voor Diegem de normen zo streng zouden zijn dat er geen extra aanpassingen aan woonsten of nieuwbouw meer toegelaten zou worden. Met de goedkeuring van het RUP Diegem en een bijgevoegde ordonnantie waar de bouwverplichtingen in verband met geluiddempende maatregelen zijn beschreven, is dit doemscenario van de baan. We hebben proactief een oplossing gezocht voor een problematiek die er zit aan te komen. Dit is dus een goede zaak voor Diegem."

Goedgekeurd

"We komen hiermee tegemoet aan de bezorgdheid om een leefbare woonkwaliteit te bieden op plaatsen waar er veel omgevingslawaai is. Particulieren en bouwpromotoren hoeven zich dus niet meer te laten afschrikken. Dit RUP is intussen ook goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Dus er kan verder gewoond en geleefd worden op lange termijn in Diegem."