Chauffeurs De Lijn en dispatching begraven de strijdbijl: “We zijn allemaal collega’s met hetzelfde doel”

De procedure zegt dat de chauffeur op de 'noodknop' moet duwen.
Mine Dalemans De procedure zegt dat de chauffeur op de 'noodknop' moet duwen.
Het agressiegeval op een Lijnbus in Houthalen begin deze week heeft nog een serieus staartje gekregen. De chauffeurs voelden zich in de steek gelaten omdat er geen bijstand werd verleend, terwijl de dispatchers wijzen naar de niet gevolgde noodprocedure. Een ongeziene ruzie binnen De Lijn. “We willen de veiligheid nog meer verbeteren", zegt woordvoerster van De Lijn Karen Van der Sype.

Een chauffeur van De Lijn werd begin deze week bedreigd door twee passagiers. De twee mannen – duidelijk beschonken en met bloedvlekken op de kleren – weigerden te betalen, en toen de chauffeur hen daarop aansprak, haalden ze een glasscherf boven. Ze zouden hem verwonden als hij niet gewoon zou doorrijden. 

De chauffeur koos voor zijn veiligheid en vertrok. Onderweg riep de man de dispatching op om de situatie uit te leggen. Hij vroeg blijkbaar om politie en bijstand, maar dat gebeurde niet. De man voelde zich in de steek gelaten en stapte naar de pers met zijn verhaal, wat een dag later tot een spontane staking leidde bij de chauffeurs van De Lijn bij stelplaats Beverlo.

Dispatching treft geen schuld, wij waren niet op de hoogte van bebloede kleren, messen of glasscherven

Anonieme dispatcher

Na lange gesprekken tussen directie en vakbond, brak ook vrijdagochtend staking uit. Dit keer ook bij stelplaats Lanaken. Reden was de discussie die verder woedde op sociale media tussen chauffeurs en dispatchers. Die laatste groep pikte het niet de schuld te krijgen in heel de discussie. “Wij waren niét op de hoogte van de bebloede kleren, niet op de hoogte van glasscherven of een mes. En de chauffeur deed nooit een noodoproep", klinkt het anoniem. 

Volgens hen had de chauffeur de geheime noodknop moeten induwen waardoor er 50 seconden lang audio wordt opgenomen in de bus. Op die manier kunnen zij vanop kantoor meeluisteren en de situatie inschatten. Dat blijkt nooit gebeurd te zijn. “De dispatching treft geen schuld”, klonk het.

De procedure zegt dat de chauffeur op de 'noodknop' moet duwen.
Mine Dalemans De procedure zegt dat de chauffeur op de 'noodknop' moet duwen.

De politie kan in sommige gevallen dan wél weer ter plaatse komen, maar doet dat enkel als een bus stilstaat. Rijdende bussen worden niet zomaar gevolgd. “Maar gezien de chauffeur voor zijn veiligheid koos, moest hij wel doorrijden. Het gaat ook om een beetje goede wil vanuit politie”, klinkt het bij insiders. 

Discussie

De christelijke vakbond verklaarde zelf excuses te hebben ontvangen vanuit De Lijn en maakte die over aan de achterban, waarna men terug aan het werk ging. De Lijn reageert: “We betreuren zeer hard wat er is gebeurd", zegt Karen Van der Sype. “We zijn als directie boos geweest nadat er op sociale media verder werd gediscussieerd ondanks de reeds gevoerde gesprekken tussen alle partijen. Zo geraak je als bedrijf geen stap verder. De reiziger ondervindt alleen maar hinder en zij hebben net alle werknemers van dit bedrijf nodig: chauffeurs én dispatchers.”

Volgens De Lijn wordt bekeken op welke manier de procedures in de toekomst kunnen verbeterd worden. “Maar de twee partijen zijn altijd twee handen op één buik geweest. Zulke spanningen zijn zeer uitzonderlijk. We willen vooral investeren in meer camerabewaking op de bussen.” In praktijk zijn de moderne bussen al uitgerust met de nieuwste audio- en camerabeveiliging. Bij oudere bussen is dat nog niet het geval. Die zullen doorheen de tijd vervangen worden.