“Iedereen zal het nieuws intussen wel gehoord hebben”: strafvordering tegen overleden Lei Beaumont officieel vervallen

Voorzitter Camille Liesens en zijn assesoren Pieter-Jan Steverlinck en Stijn Wissels.
Mine Dalemans Voorzitter Camille Liesens en zijn assesoren Pieter-Jan Steverlinck en Stijn Wissels.
Zoals verwacht werd woensdagvoormiddag het assisenproces van Lei Beaumont vroegtijdig afgesloten nadat hij zich op 71-jarige leeftijd in zijn cel van het leven beroofde. Zo eindigt het tweede proces tegen de man na vier dagen zoals het eerste begon: met een lege stoel.

De twee dochters van Lei Beaumont, beiden in het zwart gekleed en gesteund door hun partner, waren woensdagvoormiddag aanwezig in de rechtbank, samen met de familie van hun moeder. 

Lei Beaumont tijdens zijn assisenproces.
Mine Daelemans Lei Beaumont tijdens zijn assisenproces.

Nadat voorzitter Camille Liesens de zittingsdag opende met de boodschap ‘Iedereen zal het nieuws intussen wel vernomen hebben’, gaf hij het woord aan openbaar aanklager Patrick Boyen. “Mijnheer Beaumont is deze ochtend overleden in het Jessa-ziekenhuis in Hasselt”, sprak hij. “Zijn overlijden werd vastgesteld om 5.33 uur. Zoals gebruikelijk, wordt ook bij dit overlijden een bijkomend forensisch onderzoek gevoerd, waarbij de wetsdokter, de recherche en het labo ter plaatse gaan. Op dit ogenblik loopt het onderzoek naar de aard en oorzaak van het overlijden van de heer Beaumont nog. Ik ga daar omwille van privacyredenen verder geen uitspraken over doen. Voor deze zaak is het belangrijk dat mijnheer Beaumont overleden is. Ik breng daar de nodige attesten voor bij. Ik vraag u om de strafvordering vervallen te verklaren en daarmee eindigt het strafrechtelijke deel van dit proces.”

“Dank voor uw burgerzin”

Het hof trok zich vervolgens terug om enige tijd later te besluiten dat de strafvordering vervallen is. “Ik wens iedereen te bedanken voor de inzet en samenwerking”, besloot voorzitter Liesens. “Ik richt ook een speciaal woord tot de advocaten en dank hen voor de sereniteit waarmee de debatten gevoerd werden. Ik bedank ook de juryleden die met aandacht deze debatten gevolgd hebben, en die het belang van hun taak goed ingeschat hebben. Ik dank u voor uw oplettendheid en burgerzin, hetgeen niet meer evident is vandaag de dag.”

De afhandeling van de burgerlijke belangen staat intussen gepland op 17 januari. De bepaling van de schadevergoedingen en de verdeling van de bezittingen van Lei Beaumont zal achteraf geregeld worden. Eerst moet uitgezocht worden wie zijn erfgenamen zijn en of hij een testament gemaakt heeft. Nu al is duidelijk dat deze hele burgerrechtelijke afhandeling een heel kluwen zal worden. Als zijn dochters de erfenis aanvaarden, zijn zij immers niet alleen diegenen die schade vorderen, maar ook diegenen tegen wie de schade gevorderd wordt.