Maaseik en Bree moeten opdraaien voor lege pensioenkas

Ariane Braccio, persrechter rechtbank Limburg, afdeling Tongeren
VCT Ariane Braccio, persrechter rechtbank Limburg, afdeling Tongeren
De burgerlijke rechtbank van Tongeren heeft in kort geding beslist dat de steden en de OCMW ‘s van Maaseik en Bree voorlopig de rekening zullen moeten betalen voor de lege pensioenkas van het Medisch Centrum Noord-Oost Limburg. (MCNOL). 

MCNOL had bij hoogdringendheid een rechtszaak aangespannen tegen pensioenverzekeraar Ethias en de steden en OCMW's van Maaseik en Bree omdat hun pensioenkas vanaf januari leeg zal zijn. Daardoor zou het pensioen van een zestigtal vastbenoemde verplegers van het ziekenhuis van Maaseik vanaf januari niet meer kunnen worden betaald.

“Het is wel degelijk vijf voor twaalf,” pleitte de advocaat van MCNOL tijdens de behandeling van de zaak drie weken geleden. “Het geld voor de pensioenen is vroeger op dan voorzien en we hebben dus veel minder tijd om politiek een oplossing te zoeken.” De vereffenaars van MCNOL gingen al meermaals ‘op de koffie’ bij de bevoegde federale ministers, maar kregen daar geen gehoor. “We moesten de deelgenoten van de groep, de steden en OCMW’s van Maaseik en Bree en Ethias, dat instaat voor de uitbetaling van de pensioenen, dus wel dagvaarden", besloot de raadsman van MCNOL. Ethias dagvaardde op haar beurt de Federale Pensioendienst en de RSZ.

Ten gronde

“Die rechtszaak zal op 8 november 2019 ten gronde behandeld worden voor de burgerlijke rechtbank van Tongeren,” legt Ariane Braccio, persrechter van de rechtbank van Tongeren, uit. “Maar deze zaak was hoogdringend aangezien de kas waaruit de pensioenen moeten betaald worden van zestig statutaire personeelsleden van de voormalige ziekenhuizen van Bree en Maaseik vanaf januari 2019 leeg is. De OCMW’s en stadsbesturen van Maaseik en Bree zijn in kort geding veroordeeld om de pensioenen te blijven betalen en dit volgens een verdeelsleutel die rekening houdt met het aantal ziekenhuisbedden van de voormalige ziekenhuizen van Maaseik en Bree en met het aantal inwoners van deze steden.”

100.000 euro per maand

Concreet betekent dit dat de steden en OCMW’s samen moeten instaan voor een maandelijkse pensioenkost van bij benadering 100.000 euro. De stad en het OCMW van Maaseik zullen elk 29,53 procent van dat bedrag moeten betalen, de stad en het OCMW van Bree elk 20,47 procent. De advocaat van de stad Maaseik drong tijdens de behandeling van de zaak in kort geding aan op een federale oplossing: “Het is aan de overheid om in te grijpen in deze zaak, niet aan de stad Maaseik. Dat zij maar eens komen uitleggen waarom er nog altijd geen oplossing is voor een probleem dat al jaren gekend is.”

Uiteraard zullen wij de pensioenen van die mensen blijven betalen

Dirk Verlaak, schepen van financiën van de stad Maaseik

Dirk Verlaak, de schepen van Financiën van Maaseik (Voluit), was echter niet verrast door de uitspraak. “Dit is een ingewikkeld dossier en er waren niet veel mogelijkheden voor de zaak in kort geding. Wij hebben als stad ook de nodige voorzieningen hiervoor getroffen. Uiteraard zullen wij de pensioenen van die mensen blijven betalen.” Hij blijft er wel van overtuigd dat het niet de verantwoordelijkheid is van Maaseik om die pensioenen ook in de toekomst te blijven betalen. “Bij de procedure ten gronde zullen we ons gelijk wel halen. Daarom behouden we ons het recht voor om de betaling van deze pensioenen daarna te verhalen op diegenen die dat in de toekomst zullen moeten blijven doen.”

Pensioenbom van 10 miljard euro

In deze zaak gaat het om een zestigtal gepensioneerden, maar nationaal staat het pensioen van veel meer vastbenoemden uit de ziekenhuiswereld op het spel door lege pensioenkassen. Er zullen dus naar alle waarschijnlijkheid meer rechtszaken volgen. Nationaal hangt er zo een pensioenbom van tien miljard euro boven de lokale besturen.
46 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • wim rooyakkers

  De mensen worden bestolen , door de politiek.en de gemeenschap draait er weer voor op.

 • Danny Govaerts

  Waar is dat geld gebleven.! Uitgekeerd aan aandeelhouders als winst. Of is ethias er mee weg en heeft het er andere potjes mee aangezuiverd .

 • werner cerisier

  Toen destijds het geld niet op kon en de vakbonden baas waren, werd er met geld gegooid. Als ge daar een opmerking over maakte werd ge bijna gelyncht. Ik hoop dat de bom ontploft. Welke partijen waren toen aan de macht? Rood en geel.

 • Willy De Gieter

  Francine declerque waarom wordt u niet zelf zelfstandige, of in uw misplaatste woorden roofondernemer. Dan kan je zelf risico nemen en dubbel zo hard werken als uw werknemers. Wij benoemen ons personeel toch ook niet als werkschuwe loonprofiteurs?

 • Beyls Katrien

  Waar is het geld van het zilverfonds naartoe gegaan ?