Natuurpunt maakt appelsap met appels uit de Vlaamse Ardennen: “Boomgaarden die dreigen te verdwijnen tweede leven geven”

Natuurpunt lanceert het Vlaamse Ardennensap.
Natuurpunt Natuurpunt lanceert het Vlaamse Ardennensap.
Natuurvereniging Natuurpunt lanceert het Vlaamse Ardennensap, een nieuw appelsap gemaakt van appels uit hoogstamboomgaarden in de Vlaamse Ardennen. Met het initiatief wil Natuurpunt de oudere en minder productieve boomgaarden die dreigen te verdwijnen een tweede leven geven.

De hoogstamboomgaarden die zich her en der verspreid in het landschap van de Vlaamse Ardennen bevinden, maken nog deel uit van het typische landschapsbeeld van de streek. Veel hoogstamboomgaarden zijn door de jaren heen samen met drinkpoelen voor vee en houtkanten verdwenen door de oprukkende bebouwing, ruilverkavelingen en schaalvergroting. “De hoogstamboomgaarden werden niet meer onderhouden en gerooid omdat ze niet competitief waren met het fruit van laagstamboomgaarden. Zo verdwenen tientallen waardevolle locaties”, zegt Dirk Criel, conservator van natuurgebied Burreken en medebedenker van het Vlaamse Ardennensap. “Met Natuurpunt willen we het tij keren door de bestaande hoogstamboomgaarden te onderhouden en het fruit te gebruiken. We werken daarvoor nauw samen met eigenaars die een deel van de oogst aan Natuurpunt schenken. Het sap is honderd procent natuurlijk, want ze engageren zich om hun fruit niet te behandelen.”

Het appelsap is verkrijgbaar bij vrijwilligers van Natuurpunt in Maarkedal, Horebeke en Brakel. Het sap kost 2,55 euro per liter, exclusief leeggoed. Natuurpunt zal de opbrengst van het appelsap integraal investeren in de verdere uitbouw van natuurgebieden in de Vlaamse Ardennen.