N-VA bevraagt bevolking over beleid

De Maarkedalse N-VA roept de inwoners op om hun mening te geven over het gemeentelijk beleid. "Onze campagne kreeg de toepasselijk naam 'Maarkedal spreekt'. De gemeentelijke legislatuur is ondertussen halfweg. Veel van de projecten die we samen met onze coalitiepartner in de bestuursovereenkomst hebben neergeschreven, zijn ondertussen uitgevoerd of in volle voorbereiding. We vinden dat we goed werk leveren maar we willen ons beleid evalueren en waar nodig bijsturen", zegt voorzitter Steve De Boever. Ook nu kregen alle Maarkedallers een formulier toegestuurd en kunnen ze hun mening geven over het gemeentelijk beleid, de dienstverlening en de geplande investeringen. "Het invullen kan zowel op papier als digitaal via de website, www.maarkedalspreekt.be, waar men ook de volledige enquête kan raadplegen", voegen Steve en burgemeester Joris Nachtergaele er nog aan toe. "De resultaten van de enquête en de bijhorende conclusies voor onze mandatarissen zullen volgende maand bekendgemaakt worden via de website maarkedalspreekt.be en via ons huis-aan-huisblad." De enquête invullen kan tot 24 april. Die dag zet N-VA vanaf 10.30 uur een symbolische stembus op het Etikhoveplein. (MDVR)