Maarkedalse gemeenteraad stemt resolutie over doortrekking N60: “Centraal tracé is enige echte optie”

Archiefbeeld - De N60 op de grens tussen Ronse en Maarkedal. Als het van Maarkedal afhangt komt er ook een tunnel om de weg veilig te kruisen.
Ronny De Coster Archiefbeeld - De N60 op de grens tussen Ronse en Maarkedal. Als het van Maarkedal afhangt komt er ook een tunnel om de weg veilig te kruisen.
De voltallige gemeenteraad van Maarkedal heeft een resolutie gestemd over de doortrekking van de N60. Dat dossier bevindt zich volop in de studiefase, maar de gemeente wil nu al benadrukken dat enkel het centrale tracé binnen de reservatiestrook een optie is voor Maarkedal. “Daar is al jaren een politieke consensus over, boven partij- en gemeentegrenzen heen.”

Studiegroep Rond Ronse heeft vijf oplossingen voorgesteld voor de ontsluiting van Ronse en de doortrekking van de N60. Die plannen zijn ondertussen in een scopingnota gegoten en worden voor inspraak voorgelegd aan organisaties, comités, besturen en inwoners van de steden Ronse, Maarkedal en Kluisbergen. Het gemeentebestuur van Maarkedal heeft nu een resolutie gestemd om zijn standpunt in het dossier duidelijk te maken. Daarin staat onder meer vermeld dat Rond Ronse moet zoeken naar een oplossing binnen de gekende reservatiestrook en dus het centrale tracé. “Een andere optie is volgens ons niet mogelijk”, zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). “Voor het centrale tracé is wel al dertig jaar een maatschappelijk draagvlak en een politiek consensus. Bovendien zijn de nodige onteigeningen al gebeurd en zijn de eerste gebouwen recent gesloopt.”

Voor het centrale tracé is wel al dertig jaar een maatschappelijk draagvlak en een politiek consensus. Bovendien zijn de nodige onteigeningen al gebeurd en zijn de eerste gebouwen recent gesloopt

Burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA)

Oostelijk tracé

Het stuit de politieke actoren in Maarkedal ook tegen de borst dat er plots een oostelijk tracé op tafel ligt, dat natuurgebieden en waardevol agrarisch gebied in Maarkedal zou doorkruisen. “Er zijn planalternatieven naar voren geschoven zonder voorafgaand overleg. Niet alle betrokkenen, zoals bewoners en landbouwers, zijn gecontacteerd. Elders is dat wel op voorhand gebeurd”, betreurt Nachtergaele. Omdat er voor hen geen mogelijkheid is om hun bedenkingen schriftelijk te laten opnemen in de scopingnota van Rond Ronse, heeft de gemeenteraad nu een resolutie gestemd.

Reservatiestrook

Meerderheidspartijen N-VA en Open Vld en oppositiepartijen CD&V en KoMop Maarkedal hopen dat er wel een oplossing komt in de reservatiestrook. “Op voorwaarde dat er geen stukken van Maarkedal worden afgesneden. We willen dat het Kuithol en de Zeelstraat bereikbaar blijven en dat voetgangers, fietsers en landbouwers op een veilige manier de N60 kunnen kruisen”, benadrukt Nachtergaele. Tot slot vraagt de gemeente in de resolutie om bij de aanleg van nieuwe bossen ter compensatie van de uitbreiding van de N60 zo weinig mogelijk gronden af te nemen van landbouwers en grondig overleg te plegen.