Heisa rond 'betrokkenheid' schepen bij nieuw radiostation

DOCUMENT TOONT PETER SIMOENS ALS BESTUURDER VAN VZW DIGITAAL

Pedro De Smeijter en Eric De Temmerman van Radio Brouwer.
Ronny De Coster Pedro De Smeijter en Eric De Temmerman van Radio Brouwer.
"Nu weten we waarom de stad onze radio niet kon redden: schepen Peter Simoens wil zelf een radiostation beginnen. Hij is samen met Partick Vandewattyne één van de bestuurders van de vzw Digitaal", zegt Pedro De Smeijter van Radio Brouwer. Vandewattijne bevestigt ons zijn radioplannen. "Maar ik weet van niks. Ik heb mij zeker niet als bestuurder opgegeven", reageert Peter Simoens verbaasd.

Dat Radio Brouwer ermee ophoudt, was al een tijdje bekend. Voorzitter Pedro De Smeijter gaf enkele maanden geleden al te kennen, dat de nieuwe regelgeving van mediaminister Sven Gatz de lokale zender aan de Wolvenberg de das zou omdoen. De verplichte uitbreiding van het zendgebied zou te veel centen kosten. Toch gingen de radiomakers in juni nog met het Oudenaardse stadsbestuur praten in de hoop op steun om Brouwer alsnog in de ether zou kunnen houden. Tevergeefs. Brouwer diende daarom ook geen vergunningsaanvraag meer in.

Patrick Vandewattijne.
Ronny De Coster Patrick Vandewattijne.

Zelf radio beginnen

"Ik val achterover van verbazing, want nu kom ik tot de ontdekking dat het stadsbestuur een goede reden had om ons niet te steunen", beweert Pedro De Smeijter "Op het moment dat wij alles uit de kast aan het halen waren om Radio Brouwer te redden en met het schepencollege rond tafel zaten om mogelijke opties en plannen voor de toekomst te bekijken was de schepen die tegenover ons zat al achter onze rug vergunningen aan het aanvragen en plannen aan het maken om zelf radio te maken in ons zendgebied. Dat is schijnheilig, degoutant en ruikt naar belangenvermenging. Het is een mes in de rug van alle vrijwilligers van Radio Brouwer die al sinds 1981 heel veel tijd en energie in de zender gestopt hebben", sneert De Smeijter.


De Smeijter toont een document waaruit blijkt dat Peter Simoens één van de vier bestuurders is van de vzw Digitaal. Ook Patrick Vandewattyne, de Maarkedalse muziekmanager is bestuurder van de vzw, zo staat in de akte die op 6 juni is neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel in Gent. "De vereniging stelt zich tot doel om op een pluralistische manier het cultuurleven en de sociale communicatie in de regio Vlaamse Ardennen te stimuleren en te bevorderen en dit door het verzorgen van een lokale radio-omroep. Deze richt zich met een eigen programmatie tot de bovenvermelde gemeenschap en wil een verscheidenheid brengen van informatie, animatie, vorming en ontspanning", staat in de statuten van de vzw Digitaal.


Patrick Vandewattyne bevestigt zijn radioplannen. Als manager van verschillende Vlaamse artiesten ziet hij een eigen radiostation als een uitgelezen medium om de Vlaamse muziek te promoten. "Driekwart van de muziek die we brengen, zal van Vlaamse makelij zijn", aldus Vandewattyne.

Op dit document staat Peter Simoens aangegeven als bestuurslid.
Ronny De Coster Op dit document staat Peter Simoens aangegeven als bestuurslid.

"Niets mee te maken"

Peter Simoens ontkent in alle toonaarden dat hij ook maar iets met de nieuwe radio te maken heeft. "Ik durf dat zweren op het hoofd van mijn zoon", zegt de Oudenaardse schepen. Patrick Vandewattyne is, zoals bekend de manager van Peter Simoens' zoon Gilles. "Maar met een radio die Patrick zou beginnen, heb ik niets te maken. Als iemand mij als bestuurder in die vzw heeft opgegeven, is dat zonder mijn toestemming en medeweten gebeurd. Ik zal nu uitzoeken wie mijn naam op dat document heeft gezet. Misschien was dat in de veronderstelling: die zal dat wel oké vinden, maar ik weet absoluut niet van waar dit komt", zegt Simoens.


"Ik heb dat document niet opgesteld. Dat is gebeurd door mensen van Family Radio. Ik heb hen de toestemming gegeven om mij en mijn dochter als bestuurder op te geven. Hoe de naam van Peter Simoens eraan toegevoegd is, weet ik niet", reageert Vandewattyne op zijn beurt. Christophe Moens is eigenaar van Family Radio en tot eind dit jaar nog gebruiker van de frequenties die Vandewattyne krijgt. Maar ook Moens lost voor ons het mysterie niet op en ontwijkt de vraag of hij Peter Simoens met zijn toestemming als bestuurder van de vzw heeft opgegeven.