Help mee aan de opwaardering van het handelscentrum en Gemeenteplein

Gemeentehuis Lummen.
Karolien Coenen Gemeentehuis Lummen.
Het gemeentebestuur van Lummen roept haar inwoners op om hun ideeën over de opwaardering van het handelscentrum en Gemeenteplein te delen. De oplossingen die tijdens het participatiemoment aangereikt worden, moeten op termijn de handelskern van de gemeente versterken.

City D, Antea Group en het Lummense gemeentebestuur slaan de handen in elkaar om een visie en actieplan te ontwikkelen die het lokale handelscentrum en Gemeenteplein moeten opwaarderen. Ook Lummenaren kunnen hun steentje bijdragen tijdens een participatiemoment. Onder meer de noodzaak om meer beleving op en rond het Gemeenteplein te ontwikkelen, komt daarin aan bod. Ook de organisatie van een andere verkeerscirculatie  zodat er meer ruimte komt voor verblijfskwaliteit, terrassen en beleving komt daarbij aan bod. 

Geïnteresseerde burgers met een duidelijke visie zijn welkom in het Administratief Centrum van Lummen op woensdag 4 maart om 19 uur.