Opschorting na bedreigen burgemeester

De zestiger uit Lubbeek die eind vorig jaar Theo Francken (N-VA), waarnemend burgemeester Tania Roskams en haar dochter via sms heeft bedreigd, heeft opschorting van straf gekregen.

Fernand B. (67) dreigde via de berichten om hun "armen en ezelspoten" te breken, hun "botten te verbrijzelen" en de dochter van waarnemend burgermeester Roskams te verkrachten. De zestiger kon het niet verkroppen dat hij belasting moest betalen op de leegstaande ouderlijke boerderij die hij geërfd had. Dat kostte hem ettelijke duizenden euro's per jaar. Hij kocht daarop een tweede sim-kaart bij Aldi en stuurde de dreigementen naar eigen zeggen op verplaatsing als hij witloof in Aarschot ging kopen. Toen de politie hem op het spoor kwam, ontkende hij eerst nog alles. Daarna biechtte hij alles eerst op aan zijn vrouw die de gsm in de kachel keilde. Op 2 januari dit jaar stapte hij zelf naar de politie om bekentenissen af te leggen. Hij ging ook persoonlijk langs bij Roskams met een bos bloemen om zich te excuseren. Dat gebaar werd door de rechter geapprecieerd. B., die nog een blanco strafregister heeft, kreeg opschorting van straf gedurende vijf jaar. Het geladen pistool dat bij de huiszoeking in beslag werd genomen, werd verbeurdverklaard.


De zestiger moet wel nog een boete van 1.200 euro. (KAR)