Grote werken Diestsesteenweg op stapel:
aantal rijstroken van drie naar twee, slimme verkeerslichten en snelheidsbeperking naar 50 km per uur

Op dit kruispunt komen slimme verkeerslichten, wordt het aantal rijstroken teruggebracht van drie naar twee en komt er een snelheidsbeperking naar 50 km/u.
Google maps Op dit kruispunt komen slimme verkeerslichten, wordt het aantal rijstroken teruggebracht van drie naar twee en komt er een snelheidsbeperking naar 50 km/u.
Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een reeks maatregelen op de Diestsesteenweg/Staatsbaan (N2) in Lubbeek om de verkeerssituatie daar veiliger te maken en om de bussen van De Lijn vlotter te laten rijden. Er komen aanpassingen over een afstand van 5,5 km, tussen de dorpskern van Linden en de gemeentegrens met Tielt-Winge. Het aantal rijstroken wordt van drie naar twee teruggebracht. Verder gaat het onder meer over een nieuwe busstrook, verkeerslichten en een snelheidsbeperking naar 50 km/u.

De werken op de Diestsesteenweg/Staatsbaan in Lubbeek vinden plaats in 2020 en gebeuren in drie fases. 

Fase 1: 4 mei tot en met de zomer van 2020

In deze fase worden de beschadigde betonplaten vervangen.

Fase 2: waarschijnlijk start in het najaar van 2020

Eerst worden de oneffenheden in het wegdek weggewerkt voor meer rijcomfort. 

Het aantal rijstroken wordt teruggebracht van drie naar twee. De middelste rijstrook, die momenteel onderbenut is, wordt geschrapt. Door één rijstrook te schrappen, wordt er meer ruimte gecreëerd voor fietsers. De fietspaden langs de Diestsesteenweg/Staatsbaan zijn smal en liggen vlak naast de rijweg. Wegen en Verkeer zal waar mogelijk de fietspaden en de strook tussen het fietspad en de rijweg verbreden. 

Er worden veilige oversteekplaatsen aangelegd. Op vijf locaties komt er een middeneiland, zodat voetgangers op een veilige manier in twee bewegingen de rijweg kunnen oversteken. De zichtbaarheid van het afslaand verkeer aan enkele zijstraten kan ook beter. In de huidige toestand wachten automobilisten die willen afslaan op de middelste rijstrook. Na de werken komen er volwaardige afslagstroken. Door de afslagstroken zal de as van de rijweg ook een “knik” krijgen, wat dan weer een snelheidsremmend effect heeft op het rechtdoor rijdende verkeer. 

Tenslotte wordt er ook een busbaan aangelegd in de richting van Diest om het openbaar vervoer vlotter te laten verlopen. Er worden ook dertien bushaltes tot volwaardige bushaltes vernieuwd, zodat reizigers comfortabeler gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. 

Fase 3: timing nog te bepalen

In een derde fase worden er verkeerslichten aan het kruispunt van de gewestweg met de Melkerijstraat/Geestbeek geplaatst. Slimme verkeerslichten op het kruispunt Geestbeek / Melkerijstraat zullen het autoverkeer bij grote verkeersdrukte druppelsgewijs door laten rijden, zodat er file staat op het stuk van de Staatsbaan waar de busbaan ligt en niet verderop in het centrum van Sint-Bernard. Zonder deze “doseerlichten” zou de busbaan geen zin hebben, want dan zou er zich - zoals in de huidige situatie - file vormen in het centrum van Sint-Bernard en dan zou de bus mee moeten aanschuiven.

In fase 2 of 3 wordt in het centrum van Sint-Bernard een snelheidsbeperking van 50 km/u ingevoerd (vandaag is het nog een zone 70).  

Diestsesteenweg
RV Diestsesteenweg

De aanpassingen aan de indeling van de Diestsesteenweg/Staatsbaan vinden plaats tussen net voor de Zoutrootjesstraat in Linden tot aan de gemeentegrens van Lubbeek met Tielt-Winge. Hoe de rijweg precies wordt ingedeeld, hangt af van de specifieke zone. Het project is opgedeeld in vier verschillende zones.

Zone 1: Van de dorpskern van Linden tot aan het kruispunt met de Stenenkruisstraat/Geestbeekweg (lichtblauw)

Zone 2: Tussen de kruispunten van de Stenenkruisstraat/Geestbeekweg en Geestbeek/Melkerijstraat (groen)

Zone 3: Tussen het kruispunt van Geestbeek/Melkerijstraat en het kruispunt van Gellenberg (donkerblauw)

Zone 4: tussen het kruispunt van Gellenberg en de gemeentegrens van Lubbeek met Tielt-Winge (lichtblauw)

Diestsesteenweg
RV Diestsesteenweg