Centrum eind dit jaar verkeersluw

HERINRICHTING START NA BOUWVERLOF KOSTPRIJS: 400.000 EURO EIND 2017 VANDAAG VANDAAG 2018

Binnenkort worden auto's geweerd van de Kerkdreef.
Vertommen Binnenkort worden auto's geweerd van de Kerkdreef.
Nu het beeldkwaliteitsplan voor het dorpscentrum van Linden definitief is vastgesteld, kan de gemeente er eindelijk de mobiliteitsproblemen aanpakken. In samenspraak met de inwoners is daarom beslist om de zone rond de kerk verkeersluw te maken en zullen er verzinkbare palen komen in de Korenbloemstraat en de Nachtegalenstraat en betonblokken aan de rotonde. De herinrichting zelf zal na het bouwverlof van start gaan en zal zo'n 400.000 euro kosten. Tegen eind dit jaar moet de kern verkeersluw zijn.

Het dossier om de dorpskern van Linden te herinrichten lag al sinds vorige legislatuur op stapel, maar die plannen werden nooit definitief. Begin dit jaar kwam daar wel verandering in toen de eerste krijtlijnen van het beeldkwaliteitsplan werden vastgelegd. Na twee druk bijgewoonde infovergaderingen met de buurt werden alle grieven op tafel gelegd en kan men nu toch een definitief plan voorleggen. Op stedenbouwkundig vlak geeft burgemeester Tania Roskams (N-VA) aan dat er een reeks maatregelen zullen volgen om de kern aangenamer te maken. Zo komt er op vraag van scholen De Stip en De Linde bij de open ruimte langs de Wolvendreef een nieuwe kiss&ride-zone, wordt de parking aan de kerk uitgebreid met 40 plaatsen, komt er een bijkomende parking aan het kerkhof en zullen de glasbollen en de speeltuigjes langs de Kerkdreef naar een andere locatie worden verhuisd.

De straat wordt opnieuw een dreef, exclusief voor wandelaars en fietsers.
Vertommen De straat wordt opnieuw een dreef, exclusief voor wandelaars en fietsers.

Druk verkeer

Deze maatregelen moeten alvast gezien worden in functie van het verkeersluw maken van de dorpskern, want het centrum wordt tijdens de week dagelijks overspoeld door een wirwar van wagens. "Vooral bij de start en aan het einde van de schooldag, is het verkeer in het centrum een bron van ergernis. Dagelijks passeren er 600 schoolkinderen voor de twee scholen en dus zijn er continu gevaarlijke situaties met het doorgaand autoverkeer", aldus schepen Duerinckx. "Met het nieuwe beeldkwaliteitsplan willen we daar paal en perk aan stellen. Daarom gaan we verschillende ingrepen uitvoeren om Linden-centrum eindelijk autovrij te maken. De belangrijkste veranderingen zullen van toepassing zijn in de Kerkdreef en de Nachtegalenstraat die we afsluiten met verzinkbare palen zodat alleen de bewoners, fietsers en voetgangers nog welkom zijn. De rotonde aan de kerk zullen we zelfs definitief afsluiten met betonblokken. Voor het doorgaand verkeer dat toch in het centrum moet zijn, voorzien we een omleiding via de Pastoriestraat naar de parking aan de kerk. Zo pakken we meteen ook de parkeerproblematiek aan, want nu zie je om de haverklap auto's langs de weg staan. Daarom zal er ook een parkeerverbod komen op het bovenste gedeelte van de Nachtegalenstraat en die zone wordt net zoals de Pastoriestraat maximaal 30 kilometer per uur."

Tijdens schoolperiodes kan het erg druk worden in het centrum.
Vertommen Tijdens schoolperiodes kan het erg druk worden in het centrum.

400.000 euro

De herinrichtingswerken starten na het bouwverlof en zullen zo'n 400.000 euro kosten. "De eerste fase zou klaar moeten zijn tegen eind dit jaar en in de loop van 2018 kunnen we dan werk maken van het plein voor de kerk, want ook daar had de buurt heel wat vragen over", aldus nog Duerinckx. Vooral bij de uitbaters van het Lindens Frietuurtje leeft de vrees dat ze klanten zouden verliezen door het verkeersluwe centrum. "Maar ik heb hen gerustgesteld dat ze na de herinrichting zelfs meer klanten zullen hebben, omdat we hen de mogelijkheid geven om de zaak uit te breiden met een terras, wat in de huidige toestand niet mogelijk is. Hun klanten zullen trouwens ook aan kortparkeren kunnen doen aan de kerk", besluit Duerinckx. "De frituur blijft voorlopig ook de enige horecafunctie op het plein, want de plannen om van het oude gemeentehuis een taverne of restaurant te maken, moeten we opbergen. We hebben het gebouw namelijk nodig als stockageruimte voor het materiaal van de jeugd- en speelpleinwerking."

De Martelarenplaats wordt vanaf 2018 onder handen genomen.
Vertommen De Martelarenplaats wordt vanaf 2018 onder handen genomen.