"Waar zijn de kievit, nachtegaal en veldleeuwerik?"

Groen Lubbeek aan het gemeentehuis. De maquettes vervangen de echte dieren die nog veel te weinig in de natuur voorkomen.
Foto KAR Groen Lubbeek aan het gemeentehuis. De maquettes vervangen de echte dieren die nog veel te weinig in de natuur voorkomen.
Groen Lubbeek heeft zaterdagmiddag actie gevoerd aan het gemeentehuis. Met zelfgemaakte maquettes van dieren wouden ze de aandacht vestigen op het verdwijnen van sommige diersoorten in de natuur.

"Met deze actie wil Groen Lubbeek de achteruitgang van de natuur in de kijker zetten, ook in Lubbeek. Zo verdwenen op enkele jaren tijd vogels als de kievit, de nachtegaal en de veldleeuwerik", legt lijsttrekker Werner Boullart uit. "De kievit broedt bijvoorbeeld op de grond. Maar als er vroeger gemaaid wordt, dan krijgt het dier geen kans om te broeden. Nog andere oorzaken zijn de klimaatopwarming, de verstedelijking en versnippering van natuurgebieden. Met Groen Lubbeek willen we dringend actie ondernemen om de biodiversiteit in onze gemeente te versterken. Vaak wordt gezegd dat we een groene gemeente zijn maar als je dieper gaat kijken, merk je dat we er niet goed voor staan", aldus Boullart. Zijn partij pleit onder andere voor gemeentegrenzen overschrijdend natuurgebied en een uitgebreid netwerk van trage wegen. "Geflankeerd door hagen en struwelen. Op die manier worden het migratiepaden voor planten en dieren." Daarnaast opperen ze ook voor meer pluktuintjes en willen ze de aanleg van wilde tuinen stimuleren door onder meer groepsaankopen van zaden voor wilde bloemen. (KAR)