Uitspraak over bouwvergunning gemeenteschool

Binnenkort doet de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor de eerste keer uitspraak over de klacht die werd ingediend tegen de bouwvergunning voor de nieuwbouw van de gemeenteschool in Vinderhoute. "Men zal dan bepalen of de klacht ontvankelijk is of niet", bevestigt schepen van Onderwijs Katja Beuckelaers (CD&V).


De klacht gaat over het openbaar onderzoek, dat volgens de klagers niet correct zou verlopen zijn. Als gevolg van de procedure zijn de bouwwerken uitgesteld. Normaal zou de werf in juli 2016 opgestart zijn om dit najaar de nieuwe school in gebruik te nemen. (GRG)