School kan na twee jaar bouwen

JURIDISCHE PROCEDURE BUURTBEWONER VAN DE BAAN

De nieuwbouwplannen van de gemeenteschool in de Vredesdreef kregen 2 jaar geleden al een vergunning.
Beeld Architecten Buyse-Seghers De nieuwbouwplannen van de gemeenteschool in de Vredesdreef kregen 2 jaar geleden al een vergunning.
Na twee jaar wachten kan de gemeenteschool in Vinderhoute dan toch de langverwachte nieuwbouw realiseren. De juridische procedure van een buurtbewoner is van de baan, zegt burgemeester Chris De Wispelaere (CD&V). "We willen nu zo snel mogelijk bouwen."

In september 2015 kreeg de gemeenteschool een bouwvergunning voor een nieuwbouw op de huidige schoolsite in de Vredesdreef, tot grote tevredenheid van ouders en leerkrachten want de school barst uit haar voegen en sommige klaslokalen -niet veel meer dan houten chalets- zijn uitgeleefd. Enkele maanden later volgde een koude douche: een buurtbewoner diende klacht in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De aankondiging van het openbaar onderzoek was volgens de klager niet de hele tijd door geafficheerd, wat het gemeentebestuur ontkende.


De afgelopen twee jaar was het bang afwachten of en wanneer de bouwplannen zouden doorgaan. Ondanks de procedure de werken toch laten starten, durfde het gemeentebestuur niet aan. De schrik om de nieuwbouw bij een negatief vonnis te moeten afbreken, zat er te diep in. Nu is er dan toch de langverwachte uitspraak.


"We hebben bericht gekregen dat de betwisting van de bouwvergunning is afgewezen", zegt burgemeester Chris De Wispelaere (CD&V). "We moeten nog advies vragen aan onze raadsman, maar het is de bedoeling om zo snel mogelijk te bouwen. Het bestek was er al, we moeten enkel nog een aanbesteding uitschrijven."

Extra kosten

Als gevolg van de juridische procedure heeft de gemeente de afgelopen jaren noodgedwongen extra kosten gemaakt. De houten chalets waar vijf klasgroepen met in totaal een honderdtal kinderen les volgen, werden opgeknapt, in afwachting van een uitspraak.


"Het was natuurlijk niet meer gepland, maar we hebben de vloeren vervangen. Ook de ICT in de chalets is aangepast om een normaal lesverloop mogelijk te maken", liet de school vorig jaar al weten.


Het geduld van de gemeenteschool en de mensen die erbij betrokken zijn, werd danig op de proef gesteld, dat bleek toen ook al.


"Er is bijzonder veel werk gekropen in de voorbereiding van de nieuwbouw. De ouders en de Vinderhoutenaren vragen vaak wanneer we beginnen bouwen." Die vraag kan binnenkort wellicht concreet beantwoord worden, op voorwaarde dat er geen nieuwe procedures volgen.


Was er enkele jaren geleden nog onduidelijkheid over de tijdelijke locatie van de school, dat vraagstuk lijkt ondertussen opgelost.

Containerschool

Naar alle waarschijnlijkheid verhuist de hele school tijdens de werken naar een braakliggend terrein aan de overkant van de Vredesdreef. Eerder dit jaar kocht de gemeente er nog eens 2.600 vierkante meter grond aan en in totaal zou zesduizend vierkante meter herbestemd worden in een zone voor openbaar nut. Een containerschool op dat terrein zou alle kinderen tijdens de werken moeten kunnen huisvesten. Het gemeentebestuur kreeg eerder al de toezegging dat het 1,5 miljoen euro aan subsidies krijgt voor de nieuwbouw.