Pastoor Moernautstraat (half) klaar

De werken in de Pastoor Moernautstraat zijn zo goed als afgerond, toch wat het traject tussen de rijweg in asfalt en de Brugstraat betreft. Na de uithardingstijd van het beton zal de weg begin januari opnieuw worden opengesteld voor het autoverkeer. Het deel van de straat waar asfalt ligt, komt in de eerste week van februari aan de beurt ¿Het gaat om het affrezen van de toplaag asfalt, het plaatsen van nieuwe greppels en rioolkolken en het plaatsen van een parkeerstrook. Men rekent op een uitvoeringstermijn van een maand. ¿ (GRG)