N-VA voor fusie met Nevele

N-VA reageert ontgoocheld op de 'fusie-light' van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. De drie Lievegemeenten willen nauwer gaan samenwerken, weliswaar voorlopig zonder fusie. "Wij zijn tegen uitstel", zegt fractieleidster Annelies Penning (N-VA). "Nu is het uitgelezen moment om te springen. We staan immers al allemaal op de springplank aan te schuiven. Waarom dan nog wachten en een financiële bonus van 18 miljoen euro missen? Het is naïef om te denken dat er voor een volgende fusieronde opnieuw bonussen van dergelijke aard zullen worden uitgetrokken. De Vlaamse regering bevindt zich op financieel vlak immers niet in een luxepositie en heeft nu al moeite om grote investeringen te doen, laat staan dat ze bovenop de bonussen die ze nu reeds gegeven hebben, nog eens wat extra bonussen op tafel zullen leggen. We kunnen ons tenslotte ook niet van de indruk ontdoen dat dit samenwerkingsvoorstel geschreven is in functie van bestaande mandaten of posten, die per se behouden moeten worden. Een fusie heeft als prioriteit de meest geschikte samenwerking, één waar de inwoners maximaal van de voordelen kunnen genieten." Voor N-VA kan er maar beter een fusie van de volledige Lowazone komen, met Nevele erbij dus. "De Noord-Zuidwerking, de politieraad en het politiecollege worden dan immers overbodig."


(GRG)