Herstel 'slechtste straat' kost 3,3 miljoen

VERNIEUWDE APPENSVOORDE MOET VEILIGE FIETSVERBINDING NAAR CENTRUM VORMEN

Het wegdek in Appensvoorde is het betere patchwork: op talloze plaatsen is de straat tijdelijk hersteld.
Foto Gaëtan Regniers Het wegdek in Appensvoorde is het betere patchwork: op talloze plaatsen is de straat tijdelijk hersteld.
De slechtste straat van de gemeente heraanleggen, dat mag al eens iets kosten. De gemeente, Aquafin en Farys trekken 3,3 miljoen euro uit om Appensvoorde tussen de Kasteeldreef en de N9 een facelift te geven. "Er komt een aanliggend fietspad zodat er een veilige fietsverbinding is tussen de Bloemetjeswijk en het dorpscentrum", legt schepen Vincent Laroy (Open Vld) uit.

Het wegdek in Appensvoorde is het betere patchwork: de weg is op talloze plaatsen tijdelijk hersteld, maar dat is nog niks vergeleken met de wegverbreding waar fietsers waar fietsers het gevoel krijgen dat ze aan Parijs-Roubaix deelnemen. Maar er is beterschap op komst. "Er komen rioleringswerken en aansluitend een nieuw wegdek, want de staat van de weg is helemaal niet goed", geeft ook schepen van Mobiliteit Vincent Laroy (Open Vld) toe.


Ook Geert Neirynck van Project L&V is het voor een keer eens met Laroy. "De weg in Appensvoorde is tot op de draad versleten en onveilig. Niet toevallig staat deze weg iedere keer bovenaan als het om onveilige fietspaden gaat in Lovendegem." Er gebeuren niet frequent ongevallen in Appensvoorde, maar als er een auto crasht dan zijn de gevolgen vaak dramatisch. De snelheid in de straat werd een aantal jaren geleden wel al verlaagd en de Lowazone maakte er een hotspot van flitscontroles van.

Onteigeningen

Als de werken afgerond zijn, zal de snelheid van de auto's nog verder afgeremd worden met asverschuivingen en zullen er voor het eerst fietspaden liggen. "Het zal gaan om een aanliggend, verhoogd fietspad aan beide zijden van de weg, zodat er een veilige fietsverbinding is tussen de Bloemetjeswijk en het dorpscentrum. De laatste honderd meter voor de Kasteeldreef stopt het fietspad, daar ontbreekt de plaats om fietsers een eigen plek te geven en moeten we het doen met fietssuggestiestroken. Op andere plaatsen in de straat moeten we een strook van de voortuinen en vooral landbouwgrond onteigenen." Voor de eigenaars is er binnenkort een infovergadering over de onteigeningsprocedure.


Het drie kilometer lange traject -een van de oudste straten van de gemeente- heraanleggen heeft een navenant kostenplaatje. In totaal gaat het om 3,3 miljoen euro, waarvan de gemeente 2,78 voor haar rekening neemt. "Dit jaar zijn de onteigeningen gepland en het aanleggen van nutsleidingen, de werken zelf zijn voor volgend jaar." Aansluitend worden ook in Beiaard, Meersstraat en Waalken enkele ingrepen uitgevoerd. In de Meersstraat wordt het beton vervangen door asfalt, in het Waalken komt riolering en een nieuw wegdek. In de Beiaard zal inrijden via de N9 dan weer enkel nog mogelijk zijn voor wie uit de richting van Eeklo komt, uitrijden kan dan weer enkel richting Gent.