Eén bord ontbreekt: zone 30 te omzeilen

AANNEMER PLAATST GEEN BORD, SNELHEIDSLIMIET BLOEMETJESWIJK VALT IN DUIGEN

In de Mimosastraat staat geen bord zone 30.
Gaëtan Regniers In de Mimosastraat staat geen bord zone 30.
De invoering van zone 30 in de Bloeme- tjeswijk -de grootste woonwijk van Lovendegem- verloopt niet zonder slag of stoot. De nieuwe snelheidsbeperking ontwijken kan eenvoudig, want niet aan elke ingang tot de wijk staat een bord. "Dit is de verantwoordelijkheid van de aannemer", reageert schepen Vincent Laroy (Open Vld).

Het is veruit de grootste zone 30 van de gemeente. Of beter: dat zou het toch moeten zijn. De twintig straten van de Bloemetjeswijk zouden op 1 mei zone 30 worden, al was meteen uitstel nodig. Pas tegen 9 mei slaagde de aannemer erin om alle borden te plaatsen. Alle borden, behalve een blijkbaar.


Wie via Kuitenberg de Mimosastraat inrijdt hoeft zich namelijk van de zone 30 niks aan te trekken, want het verkeersbord ontbreekt. "Dit klopt", moet schepen van Mobiliteit Vincent Laroy (Open Vld) toegeven. Al roept hij verzachtende omstandigheden in. "Er zijn in de straat werken aan de gang."

Vincent Laroy bij aankondiging van de zone 30.
Gaëtan Regniers Vincent Laroy bij aankondiging van de zone 30.

Mimosastraat

Even verderop in de Jasmijnstraat zijn ook werken aan de gang, maar daar staat wel een bord dat de bestuurders attent maakt op de zone 30, een tijdelijk verkeersbord bevestigt het snelheidsregime nog eens. "Waarom er in de Mimosastraat dan op zijn minst geen tijdelijk bord staat? Dat is de verantwoordelijkheid van de aannemer", vindt Laroy.


Het ene ontbrekende verkeersbord heeft niettemin grote gevolgen. Een snelheidszone moet immers aan elke toegangsstraat tot die zone aangeduid staan. Wie een snelheidsbekeuring zou krijgen, kan het 'gat' in de zone 30 wellicht inroepen als excuus. "Als er een bord ontbreekt, dan werkt het systeem uiteraard niet", geeft Laroy toe. Al tilt hij zelf niet al te zwaar aan het ontbreken van de signalisatie. "Ik weet niet of de politie dit controleert. Ik zit zelf niet in de politieraad. Maar ik ben ervan overtuigd dat de zone 30 op zich er al voor zorgt dat de snelheid daalt. Binnen de bebouwde kom mag je in principe 50 kilometer per uur rijden, maar iedereen rijdt toch zestig. Ik verwacht niet dat iedereen nu plots 30 zal rijden in de Bloemetjeswijk. Als ze nu veertig rijden, dan hebben we ook al een snelheidsverlaging tot stand kunnen brengen."

Elke buurt

De eerste zone 30 kent dan wel kinderziekten, in Lovendegem willen ze straks dat elke woonbuurt zone 30 is. "Ik denk aan de Beiaard, Wijnzilver en een reeks andere wijken waar geen doorgaand verkeer is. In de Sportwijk moeten we zeker ingrijpen, want daar is veel sluipverkeer. Uitgezonderd plaatselijk verkeer invoeren? Zo'n bord dat is enkel decoratie, wie let daar nu op?"


Straten knippen zoals in het Gentse circulatieplan is dan weer niet aan de orde. "Dat ligt gevoelig", geeft schepen Vincent Laroy aan. Voorlopig houden ze het in Lovendegem liever bij verkeersborden, maar dan moeten die er wel staan natuurlijk.