80 naambordjes langs trage wegen

Het gemeentebestuur van Lovendegem gaat 80 naambordjes plaatsen langs trage wegen. "We doen dit in het kader van ons Trage Wegenbeleid", laat schepen van Mobiliteit Vincent Laroy (Open VLD) weten. De Oost-Vlaamse deputatie zegde een toelage van bijna 1.400 euro toe als tussenkomst voor het plaatsen van deze bordjes en wegwijzers. "De provincie wil korte verplaatsingen aanmoedigen en ondersteunt gemeenten die het tragewegentraject voor de gebruiker kenbaar willen maken", weet Laroy. In Lovendegem herwaarderen ze in een beweging een aantal trage wegen. Dit najaar nog worden werken aan de Rabotwegel, Welvaertswegel en de Poelslag opgestart, goed voor een investering van 30.500 euro. De Welvaarstwegel is de verbinding tussen de Beekstraat en Meienbroek, de Poelslag verbindt de Bredestraat en de Sparrenstraat en de Rabotwegel ligt tussen Kuitenberg en de Lievestraat. (GRG)