Voetweg 43 wordt deels geschrapt

De provinciale deputatie heeft beslist om voetweg 43 deels af te schaffen. Die voetweg verbindt Stuikberg met Hoge Donk. De beslissing van de deputatie wordt gedurende acht dagen (nog tot maandag 11 december) uitgehangen aan het administratief centrum en bij de afdeling Grondgebiedszaken. Tegen de beslissing kan beroep aangetekend worden bij de Vlaamse regering. Dat moet binnen de vijftien dagen na het einde van de bekendmaking ingediend worden bij de provinciegouverneur, Provincieplein 1 in Leuven.


(DBS)