Londerzeel organiseert speciale gemeenteraadscommissie rond jongeren en veiligheid

Vechtpartij Londerzeel.
Rv Vechtpartij Londerzeel.
Naar aanleiding van de vechtpartijen die zich op 24 januari in Londerzeel voordeden, roept Londerzeel hoogdringend een gemeenteraadscommissie samen rond het thema ‘Jongeren en veiligheid’. “Wij zullen alles in het werk stellen om de wangedragingen van bepaalde jongeren die uitmonden in vechtpartijen, vandalisme en zo meer in de kiem te smoren”, klinkt het.

Naar aanleiding van de recente vechtpartijen tussen jongerengroepen, besliste de Gemeente-raad van Londerzeel in haar zitting van dinsdag 28 januari om op heel korte termijn een gemeenteraadscommissie ‘Jongeren en veiligheid’ op te richten.

Zowel meerderheid als oppositie waren het er snel over eens dat de gebeurtenissen van de voorbije dagen ernstig genoeg waren om ze over de partijgrenzen heen te bespreken en te bekijken wat kan worden gedaan. Zowel vanuit het bestuur als vanuit de twee oppositie-partijen werden daartoe voorstellen gelanceerd. De Gemeenteraad keurde deze dringende bijeenroeping unaniem goed, op basis van een vanuit de oppositie gelanceerd voorstel.

Analyse en evaluatie

“De commissie zal van nabij de incidenten en de door het bestuur voorgestelde maatregelen opvolgen die zich afgelopen weken en maanden in het centrum van Londerzeel hebben voorgedaan”, klinkt het. “Meer nog, de commissie zal de verschillende facetten van alle incidenten analyseren, evalueren en in samenspraak met de diverse diensten en overheidsinstanties zal een geïntegreerd plan van aanpak worden opgemaakt. Een plan dat zich onder andere zal richten op veiligheid, preventie, proactief werken, jongerenwelzijn, jongerengroepen of bepaalde problematieken te stigmatiseren.”

“De voltallige Gemeenteraad staat achter de oprichting van deze gemeenteraadscommissie. Hiermee willen wij, als gemeentebestuur van Londerzeel, een krachtig signaal geven aan de buitenwereld - maar vooral aan de inwoners van Londerzeel - dat wij dergelijke toestanden in onze gemeente niet en nooit zullen tolereren. Wij zullen alles in het werk stellen om de wangedragingen van bepaalde jongeren die uitmonden in vechtpartijen, vandalisme en zo meer in de kiem te smoren”, zeggen burgemeester Conny Moons en oppositiefractieleiders Nadia Sminate en Tom Troch. 

De eerste zitting van de gemeenteraadscommissie rond veiligheid vindt plaats op woensdag 12 februari.