Gemeente- en OCMW-bestuur doen het zonder papier

Het gemeente- en OCMW-bestuur hebben een nieuwe stap gezet in de digitalisering van de administratie. Sinds begin dit jaar zijn beiden voor hun notulen (college, vast bureau, gemeenteraad en OCMW-raad) overgeschakeld op een volledig digitaal platform: e-notulen.

Concreet betekent dit dat er geen papieren dossiers meer worden opgemaakt. Alle medewerkers bereiden de dossiers van begin tot eind digitaal voor. Daarna kunnen de mandatarissen de dossiers digitaal raadplegen. De bode moet dus geen papieren dossiers meer aan huis leveren en de vergaderingen zelf verlopen volledig papierloos.


"Een groot voordeel van dit systeem is de aanzienlijke papierbesparing. Op jaarbasis voor zowel gemeente als OCMW spreken we toch wel over 70.000 vellen", stelt schepen van Informatica Jozef De Borger (CD&V). "Door deze nieuwe software krijgt de medewerker meer tijd en ruimte om beslissingen inhoudelijk grondiger voor te bereiden en na te kijken. Het systeem zorgt er ook voor dat de interne communicatie tussen de verschillende diensten verbetert."


OCMW- en gemeentemandatarissen kunnen over de agendapunten van thuis uit stemmen. "De punten waar een consensus over bestaat, moeten dan niet meer tijdens de vergadering aan bod komen. Het vergaderen verloopt efficiënter, het besluitvormingsproces vlotter en er blijft meer tijd om complexe dossiers diepgaander te bespreken." (DBS)