Gekibbel over oud-gemeentehuis

VOLGENS DE BORGER GEBRUIKT SMINATE DROGREDEN VOOR VERKOOP

Schepen Jozef De Borger (CD&V) aan het oud-gemeentehuis van Londerzeel.
Foto Lukas Schepen Jozef De Borger (CD&V) aan het oud-gemeentehuis van Londerzeel.
Schepen Jozef De Borger (CD&V) kant zich tegen de geplande verkoop van het oud-gemeentehuis. Volgens hem is de staat van het gebouw en het veiligheidsrisico dat wordt ingeroepen door burgemeester Nadia Sminate (N-VA) een drogreden. De Borger wil het gebouw blijven gebruiken.

Op de Markt van Londerzeel, tegenover de ingang van de Sint-Kristoffelkerk, staat het voormalige gemeentehuis ondertussen al enkele jaren leeg. De lokale Rode Kruisafdeling had er zijn onderkomen, maar ook zij moesten vertrekken omwille van de veiligheid.


Burgemeester Sminate wil het nu verkopen, maar zo heeft niet iedereen in de meerderheid het begrepen. Oud-burgemeester De Borger (CD&V) vindt dat er geen echte reden voor is. "Er is geen negatief brandweeradvies, laat staan een burgemeestersbesluit tot sluiting. Er zijn enkel wat opmerkingen gemaakt. Volgens experts kan er met kleine ingrepen aan de technische noden worden voldaan. Het is echter duidelijk dat dit als excuus wordt gebruik om de verkoop door te drijven en op die manier het budget op te krikken. Het is echter een grote miskleun om dit stukje patrimonium met grote historische waarde zomaar te grabbel te gooien."

Extra kantoor

"Vandaag zijn er nog altijd trouwers die vragen naar het gezellige oud-gemeentehuis in plaats van de kille raadszaal in het administratief centrum (AC). Verder kan het dienst doen als kantoor van de schepenen, die in het AC geen eigen stek hebben. Iedereen zit daar overigens op mekaars schoot. De diensten Economie en Toerisme kan je er onder brengen. Daarnaast zijn ook vergaderzalen en kantoren nodig die ook ter beschikking kunnen gesteld worden van private ondernemingen."


"Het verslag van onze preventie-adviseur is duidelijk: er is gevaar op elektrocutie", reageert Sminate. "De brandweer gaat net hetzelfde zeggen. Dat gebouw is in slechte staat. Het is geen kwestie van dit zomaar even op te lappen. Dat is een miljoenenproject. Dan kan je het beter verkopen. We willen wel dat het een openbare bestemming krijgt, liefst horeca. Het gebouw is niet geklasseerd, maar we zullen wel in de verkoopsvoorwaarden laten opnemen dat er niet aan de gevel mag geraakt worden. Ook het zogenaamde plaatsgebrek in ons AC is geen argument. Werknemers beschikken er over 13,7 vierkante meter oppervlakte terwijl de Vlaamse overheid maar 7 vierkante meter als minimum voorschrijft. Schepenen kunnen ook nog altijd over een lokaal beschikken." Het pand wordt geschat op 330.000 euro. De verkoop staat mogelijk in oktober op de agenda van de gemeenteraad.