Buurtweg 63 wordt deels verplaatst

De provinciale deputatie heeft beslist om de gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg 63 en het bijhorende rooilijnplan goed te keuren. Die buurtweg loopt tussen Kruisheide en Groenhof. Tegen de beslissingen van de deputatie kan inmiddels geen beroep meer aangetekend worden. (DBS)