Belasting nu al hoger dan gemiddeld

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN LONDERZEEL

Wat met de - precaire - financiële situatie van gemeente? Gaan de belastingen omhoog, mede door het zwembad- en sporthalproject in samenwerking met de privé? Met een onroerende voorheffing van 1.550 opcentiemen en een aanvullende personenbelasting van 7,9% zit Londerzeel al boven het Vlaams gemiddelde.

"Het nieuwe zwembad heeft enkel maar een positieve invloed op onze financiële situatie", weerlegt burgemeester Nadia Sminate (N-VA). "Sinds de samenwerking met een privé-partner bespaart de gemeente 20% op de kosten voor het zwembad en de sporthal. We krijgen een nieuwe infrastructuur en zullen minder betalen. De financiële situatie is de afgelopen legislatuur fel verbeterd. We hebben systematisch meer kapitaal en interesten afbetaald dan dat we nieuwe leningen zijn aangegaan. Een ommezwaai. We gaan de komende legislatuur kunnen starten met 7 miljoen euro minder schulden."

LWD-lijsttrekker Conny Moons is het daar hoegenaamd niet mee eens. "Het is schrijnend te moeten vaststellen dat men jaar na jaar gemiddeld 2 miljoen euro per jaar heeft bijgeleend om dan nu, al pochend, te kunnen stellen dat de schuldgraad daalt. Terwijl het zonneklaar is dat men de leningen zo heeft opgevat dat er initieel alleen interesten worden betaald en de immense kapitaalsaflossing in de nek van de volgende generatie wordt geschoven. Het gevolg is dat de schuldgraad bijna niet is gedaald deze legislatuur."

"Ook wat het contract met NV Sportoase betreft, maken we ons ernstige zorgen. Er is onvoldoende correct onderhandeld geweest met de privé-partner, waardoor wij vaststellen dat de voorziene jaarlijkse bijdrage toch wel een stuk hoger zal uitkomen. Of dit alles onmiddellijk betekent dat de belastingen zullen moeten verhoogd worden is voor ons nu nog een vraagteken."

"De leningslast is relatief hoog en moet worden beheerst", zegt CD&V-lijsttrekker Veerle Pas. "Financiële middelen moeten geput worden uit de realisatie van projecten als de Egmontsite of de Argo-terreinen waar de gemeente minstens deels eigenaar is. Wat het nieuwe sportcomplex betreft: de beschikbaarheidsvergoeding komt in de exploitatierekening en heeft geen effect op leningslast. Wat ons betreft, komt er geen belastingsverhoging."

(DBS)

Gaan de belastingen omhoog, mede door het zwembad- en sporthalproject in samenwerking met de privé?
Lukas Gaan de belastingen omhoog, mede door het zwembad- en sporthalproject in samenwerking met de privé?1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • WALTER WIELANDT

    prietpraat van de nv-a burgemeester zoals gewoonlijk !!!