Afspraak nodig bij afdeling Grondgebieds-zaken

Voortaan kan je bij de diensten van de afdeling Grondgebiedszaken (de diensten Mobiliteit, Openbare Werken, Milieu, Landbouw en Platteland, Wonen, Noord-Zuid en de Uitleendienst) enkel nog terecht na afspraak. Ook bij de nieuwe dienst Omgeving moet je een afspraak maken voor bijvoorbeeld een uitgebreide bespreking van een dossier, het inkijken van plannen tijdens een openbaar onderzoek, het indienen van een bouwaanvraag,...


Op deze manier hebben de medewerkers voldoende tijd om je te woord te staan en verder te helpen. Eenvoudige vragen stel je best via e-mail, via het e-loket of doe je telefonisch. Wil je materiaal terugbrengen of ophalen? Maak een afspraak via 052/39.92.64 of openbarewerken@londerzeel.be. (DBS)