Vertraging bij procedures voor overkapping van Ringlaan

Zo zal het kruispunt er later uitzien
AWV Zo zal het kruispunt er later uitzien
De procedure voor de werken aan de overkapping van het kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat (N746) in Lommel is nog steeds in volle voorbereiding. Nadat de initiële omgevingsvergunning onlangs vernietigd werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, is een nieuwe omgevingsvergunning in de maak. Deze wordt na het nodige onderzoek wellicht dit najaar aangevraagd. De eerste werken op het terrein zijn dus ten vroegste voor 2021.

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de stad Lommel gaan het gevaarlijk kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat (N746) in Lommel veiliger herinrichten. De Ringlaan zal daarbij onder de Stationsstraat doorlopen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde onlangs de eerste procedure voor een omgevingsvergunning uit 2018, wegens het ontbreken van een milieueffectenrapport. Bij het indienen van het dossier bevond deze tussenstap zich nog in een grijze zone.

Extra studie onderzoekt effecten op omgeving

Dit voorjaar startte het Agentschap Wegen en Verkeer al een extra MER-studie op, om te anticiperen op de gewijzigde de regelgeving rond bemaling (aanpassingen grondwaterstanden tijdens uitvoering werken). De effecten van het project op de omgeving worden daarin onderzocht, alsook de eventuele milderende maatregelen.

De resultaten van dat MER-rapport worden straks dan ook meegenomen in het nieuwe dossier.