Verhoogde criminaliteit aan asielcentrum Parelstrand wordt aangepakt: “Al acht personen weggestuurd”

Voorpost (links) protesteerde tegen de toestanden aan asielcentrum Parelstrand (rechts)
RV / Mine Dalemans Voorpost (links) protesteerde tegen de toestanden aan asielcentrum Parelstrand (rechts)
Eind februari werd aangekondigd dat het asielcentrum aan het Parelstrand niet tot 31 maart geopend zou blijven, maar wel tot 31 augustus. Sindsdien is de relatie tussen vluchtelingen en buurtbewoners vertroebeld. “Er was sprake van een verhoogde criminaliteit, waardoor we kort op de bal moesten spelen”, verduidelijkt schepen Peter Vanderkrieken (CD&V).

De nationalistische actiegroep Voorpost voerde een protestactie met flyers aan het stadhuis voorafgaand aan de gemeenteraad. “Er is sprake van diefstallen, maar ook van asielzoekers die op de tuinmeubels van buurtbewoners gaan zitten als ze naar hun werk zijn. Bij thuiskomst durven de buren hen dan niet wegjagen en als dat toch gebeurt, komt er soms heibel van. Wij zijn voorstander van een gesloten instelling en een strenger beleid”, aldus Emmanuel Maris van afdeling Limburg. Rina Ven (Samen – sp.a) stelde vervolgens op de gemeenteraad zelf de vraag wat de huidige stand van zaken is aan het asielcentrum, nadat enkele bedenkelijke verhalen de ronde deden.

De protestvoerders van Voorpost
RV De protestvoerders van Voorpost

Vanderkrieken bevestigt dat niet alles even positief verlopen is: “De verlenging zorgde voor de nodige commotie en deed de gemoederen bij buurtbewoners verhitten. Inmiddels merkten we ook dat er sprake was van meer georganiseerde criminaliteit. Er waren meer diefstallen en vooral de lokale supermarkten ondervonden last van bepaalde vluchtelingen. Die hadden het vooral op gebruikershoeveelheden gemunt, vaak in de vorm van sterke drank.”

Duidelijke afspraken

Volgens de eerste schepen werden er duidelijke afspraken gemaakt: “Dieven die zich een tweede keer laten oppakken, worden meteen verwijderd. Het viel ons op dat vooral één bepaalde groep uit een specifiek geografisch gebied zorgde voor de overlast. Zij waren met een dertigtal personen aanwezig en acht van hen zijn door onze verhoogde intolerantie weggestuurd. Daarnaast heeft de burgemeester Bob Nijs (CD&V) de federale politie gevraagd voor extra ondersteuning. Er is ook een wekelijkse samenkomst tussen alle partijen. Inmiddels zijn de criminaliteitscijfers weer gedaald. De laatste twee weken zijn er zelfs geen meldingen meer geweest van dergelijke feiten.”

Ook op andere vlakken werden maatregelen genomen. Zo kregen de vluchtelingen nieuwe identificatiepasjes met hierop dit keer wel een foto. De toegangsbeveiliging werd dan weer geoptimaliseerd en er is meer controle. “Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet verantwoordelijk voor het tijdverdrijf van de mensen in het centrum”, onderstreept Vanderkrieken. “We hebben wel gevraagd aan Fedasil om hierop in te zetten. Zeker als er tijdens de schoolvakanties nog meer tijd vrijkomt. Er wordt bijgevolg ingezet op taalcursussen en inburgeringslessen. Ik heb me laten vertellen dat het opleidingsniveau heel hoog ligt.”

Francken en Jambon bezoeken asielcentrum gelegen op vakantiepark parelstrand in Lommel
Mine Dalemans Francken en Jambon bezoeken asielcentrum gelegen op vakantiepark parelstrand in Lommel

Moeizame relatie met vrijwilligers

Een tweede vraag van het stadsbestuur focuste op de relatie tussen de ongeveer vijftig vrijwilligers en de vluchtelingen. “De vorige keer was er veel vrijheid, maar nu verloopt de samenwerking moeizamer. De beperkte mogelijkheden zorgen voor frustraties bij de vrijwilligers. Momenteel is er een plaatselijke bibliotheek geopend door vrijwilligers, die gerund wordt door asielzoekers. Bij Fedasil legt men uit dat de zoektocht naar spel- en sportmateriaal loopt: “De eerste weken ging de aandacht natuurlijk naar de opstart, nu bouwen we verder uit. Hiervoor is er elke week overleg met de vrijwilligers.”

Wel lijkt duidelijk dat op 31 augustus het asielcentrum sluit. Dit centrum aan het Parelstrand is immers het duurste van Fedasil en financieel zou een langere termijn niet haalbaar zijn. “Mogelijk krijgt het dossier wel een wending als er een nieuwe staatssecretaris van migratie komt, maar er is ons beloofd dat het centrum wordt afgebouwd. Vanaf de zomervakantie zou de uitstroom in fases beginnen”, besluit Vanderkrieken.
2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Eric Van der Elst

    Wat is het kostenplaatje dat aan die huisvesting van illegalen vasthangt? Of mag de burger dat niet weten. En een stdsbestuur dat hulp verleent aan illegalen , vind ik ongepast, een illegale situatie mee in stand houden is uit den boze .

  • Ria Van Tornhout

    Ik kan mij niet herinneren dat onze overheid ooit het parelstrand opende voor onze daklozen