Kunstwerken en betekenisvolle lijn verbinden Lommelse parken met elkaar: “Om centrum levendig te houden, is meer nodig dan handel en horeca”

Beelden van het project 'Groene Parels'.
Stad Lommel Beelden van het project 'Groene Parels'.
Deze zomer zal kunstenares Elise Eeraerts op drie locaties in het Lommelse stadscentrum ‘Groene Parels’ creëren. Die zullen zorgen voor een verbinding tussen de parken en extra beleving in het centrum. “Elise zal met haar installaties zand, groen, verleden en toekomst aan elkaar linken”, vertelt burgemeester Bob Nijs (CD&V).

Uit het Limburgs project ‘Naar de Kern’ bleek dat er in Lommel meer groen in het centrum moest komen en bestaande parels moesten worden verbonden. Door middel van een lijn in zand zal Elise het Prinses Astridpark visueel met het Burgemeesterpark verbinden. “Lommel en zand zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden”, legt ze uit. “Ik wil de vele zandlagen letterlijk zichtbaar maken in het straatbeeld.” 

In april zal ter hoogte van de groene doorsteek aan de Kerkstraat een verkenningsboring worden uitgevoerd tot wel 200 meter diep. De zandstalen van die boring worden later gebruikt om de lijn aan te brengen. Dat gebeurt met behulp van duizend driehoekige tegels.” In de vorm van een siliciumschijf van 20 centimeter, zal op de plek van die boring een zichtbaar spoor achterblijven.

Beelden van het project 'Groene Parels'.
Stad Lommel Beelden van het project 'Groene Parels'.

De lijn zal de zandlagen op ware grootte volgen: zand dat zich op 100 meter diepte bevindt, zal zich binnen de lijn ook op een lengte van 100 meter bevinden. Zo wordt diepte en het visueel aspect van zandlagen effectief waarneembaar. De lijn zal uit drie delen bestaan, telkens startend aan de centrale as van het parcours. Het langste gedeelte komt tot aan het Prinses Astridpark, het middellang gedeelte loopt tot aan het Burgemeesterpark en het kortste gedeelte gaat tot aan de Kerkstraat.

Sahara in het centrum

Naast de lijn zullen er ook meerdere sculpturale elementen met beplanting worden geplaatst. Die vorm verwijst naar de kristalstructuur die de atomen in het kwartszand hebben. “In een aantal piramidevormige bakken in de structuur komt typische beplanting uit het Lommelse duinenlandschap terug. Denk aan struikhei, buntgras en helmgras. Een beetje Sahara in het stadscentrum dus”, voegt Elise toe.

Beelden van het project 'Groene Parels'.
Stad Lommel Beelden van het project 'Groene Parels'.

Ook de inwoners van Lommel kunnen een bijdrage leveren aan het project. “De sculpturen worden namelijk bekleed met subtiele zandtekeningen”, vertelt schepen van Cultuur Peter Vanderkrieken (CD&V). “Dat is een verwijzing naar de traditie van het zandstrooien en de zandtapijten, al vele jaren een volkskunst in Lommel en omstreken. Tijdens workshops gaan inwoners aan de slag met zand en hun werk komt terug in deze sculpturen.”

Bruisend en levendig

Het resultaat moet dus leiden tot extra beleving in het stadscentrum. “Om ons centrum bruisend en levendig te maken en te houden, is er meer nodig dan enkel handel en horeca”, zegt schepen van Middenstand Johan Bosmans (N-VA). “Beide blijven natuurlijk erg belangrijk, maar de toekomst ligt in een verwevenheid van functies die sterk inspelen op beleving en zorgen voor nieuwe bezoekers. Buurtparken en groene passages zorgen voor karakter binnen de kern en versterken zowel handel als horeca.”

Elise Eeraerts geeft op donderdag 12 maart gratis meer toelichting over haar project om 19.30 uur in het Raadhuis. Inschrijven kan via www.lommel.be/groeneparels.

Beelden van het project 'Groene Parels'.
Stad Lommel Beelden van het project 'Groene Parels'.