“Woonkwaliteit staat erg onder druk”: nieuwe verbindingsweg lost verkeersprobleem definitief op

Zo zal de Kloosterstraat er na de werken uitzien.
Stad Lommel Zo zal de Kloosterstraat er na de werken uitzien.
In Lommel zullen de Koning Albertlaan en de Koningin Astridlaan volledig worden heringericht. Daarnaast komt er een nieuw aan te leggen doorsteek die de Koningin Astridlaan zal verbinden met de Norbert Neeckxlaan. “Elke dag passeren hier honderden schoolgaande kinderen met de fiets en de woonkwaliteit in deze straten staat erg onder druk. Daarom willen we actie ondernemen”, vertelt burgemeester Bob Nijs (CD&V).

De aan te leggen weg die de Koningin Astridlaan verbindt met de Norbert Neeckxlaan is totaal nieuw en zal een heuse impact hebben op de lokale verkeersstroom. “Dit zal een flinke verbetering zijn voor de verkeersafwikkeling ter plaatse”, zegt schepen van Mobiliteit Sophie Loots (CD&V). “Op het kruispunt komen er verkeerslichten. Fietsers en voetgangers kunnen veilig oversteken en automobilisten moeten niet meer eindeloos wachten om vanuit de Koningin Astridlaan de Koning Leopoldlaan op te draaien.”

Zo zal de Mudakkers er na de werken uitzien.
Stad Lommel Zo zal de Mudakkers er na de werken uitzien.

Bij de herinrichting van de straten is het belangrijkste uitgangspunt de opmaak van een kwalitatief en verkeersveilig ontwerp met vrijliggende fietspaden en een voetpad in een groene omgeving. “Het plan dat nu voorligt, gaat uit van een wegbreedte van 15 meter. Dat is de minimale breedte die we nodig hebben om kwaliteit te garanderen”, zegt schepen Loots. “Binnen deze breedte is er ruimte voor vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de weg, een verhard voetpad aan de binnenkant, groenstroken als afscheiding tussen het fietspad en de rijbaan, een onverharde berm aan de buitenzijde en een rijbaan met twee rijstroken.”

Zo zal de Kapelstraat er na de werken uitzien.
Stad Lommel Zo zal de Kapelstraat er na de werken uitzien.

Grondinnames

De grondinnames worden tot een minimum beperkt. “En we gaan de mensen hiervoor billijk vergoeden”, zegt burgemeester Bob Nijs. “We starten een procedure om de nodige gronden in der minne aan te kopen. Een externe onderhandelaar gaat de komende maanden bij alle grondeigenaars langs. Hij werkt daarvoor samen met de afdeling Vastgoedtransacties. Als deze onderhandelingen in der minne niets opleveren, gaan we over tot verwerving via een gerechtelijke procedure. Anders kan het hele project niet doorgaan.”

Het dossier omtrent de verkeersinrichting ligt al heel lang op tafel. Dat weet ook Nijs: “De afgelopen jaren werd er vaak over gepraat en gediscussieerd.” Schepen van Mobiliteit Sophie Loots (CD&V) legt uit dat de herinrichting van deze straten kadert in een bredere visie op de ontwikkeling van het centrum en op de manier waarop het verkeer georganiseerd moet worden. “Deze visie omtrent de realisatie van een rondweg zit in een finale fase en zal in het voorjaar van 2020 voorgesteld worden. Prioriteit is nu de goede en veilige inrichting van deze twee straten, omdat de noodzaak hier het grootst is.”

Eerst en vooral zullen de plannen worden voorgesteld aan de bewoners en grondeigenaars van de betrokken straten. Na het doorlopen van de procedure zal dit vertaald worden naar een aanbestedingsdossier. Daarna zal de bouwaanvraag ingediend worden. In het beste geval kunnen de werken in 2021 starten, na de verwerving van de gronden en het verkrijgen van de omgevingsvergunning.

De geplande werken in de Kapelstraat.
Stad Lommel De geplande werken in de Kapelstraat.
De geplande werken aan de Koning Leopoldlaan.
Stad Lommel De geplande werken aan de Koning Leopoldlaan.
De geplande werken in de Kloosterstraat.
Stad Lommel De geplande werken in de Kloosterstraat.
De geplande werken aan Mudakkers.
Stad Lommel De geplande werken aan Mudakkers.Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.