Stadskas is gezond

Lokeren is financieel gezond. Dat laat het college van burgemeester en schepenen weten. "Met een recordbedrag aan investeringen in 2018 en de laagste schuldenlast ooit", zegt burgemeester Anthuenis.


"Het budget 2018 heeft een positief saldo van 1,4 miljoen euro terwijl de investeringen alsmaar blijven stijgen. Lokeren investeert per jaar en per inwoner 62 procent meer dan het gemiddelde in de vorige bestuursperiode", weet schepen van Financiën Peter De Witte (Open Vld). Sinds 2009 sluit de stad geen leningen meer af, alles wordt met eigen geld betaald. "De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting daalde in 2015 van 7,5 naar 7 procent. Daarvan voelen we het effect wel maar toch blijft de gemeentekas gezond", zegt burgemeester Anthuenis (Open Vld). Het stadsbestuur wil in 2018 nog 27 miljoen euro investeren. "Dat is 655 euro per inwoner, een recordbedrag. Deze legislatuur gaan de investeringen in stijgende lijn. Er wordt een gemiddelde jaarlijkse investeringsinspanning gedaan van 23 miljoen euro. Dat is een verdubbeling tegenover de bestuursperiode 2001 tot 2006." (KDBB)