Stad lanceert participatieplatform ‘Denk mee Lokeren’: “Lokeraars kunnen zelf ideeën formuleren”

Burgemeester Filip Anthuenis en participatieambtenaar Els De Pauw aan de Groentemarkt die zal heringericht worden na een inspraakronde voor de Lokeraars.
Yannick De Spiegeleir Burgemeester Filip Anthuenis en participatieambtenaar Els De Pauw aan de Groentemarkt die zal heringericht worden na een inspraakronde voor de Lokeraars.
Het Lokerse stadsbestuur wil deze legislatuur meer dan ooit de Lokeraars bij het beleid betrekken. Het nieuwe platform ‘Denk mee Lokeren’ moet burgers de kans geven om hun mening te formuleren over beleidsvoorstellen én zelf ideeën te lanceren. Met Els De Pauw werd ook een eerste participatieambtenaar aangesteld. “We willen de Lokeraar uitnodigen om mee te denken en actief mee te werken”, zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).

Helemaal nieuw is het platform ‘Denk mee Lokeren’ niet. De afgelopen maanden lanceerde de stad al twee bevragingen rond de toekomstige invulling van het Spoelepark en de herinrichting van de Groentemarkt en Oude Vismijn, maar in 2020 wordt enkele versnellingen hoger geschakeld.

Het digitaal platform ‘denkmee.lokeren.be’ vervult een cruciale rol. Het laat toe dat iedere Lokeraar, eender waar en wanneer, zijn stem, idee of mening kan formuleren, of het nu thuis op de pc of laptop is, of onderweg op de smartphone.

“Op dit platform plaatsen we zelf verschillende projecten en lopende dossiers. Over die projecten kunnen stemmen of bijkomende ideeën worden verzameld, waarover dan weer verder gediscussieerd kan worden. De stad kan evengoed enquêtes posten of kort polsen naar een mening in een bepaald dossier”, verduidelijkt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld). De eerstkomende weken volgen er onder meer nieuwe bevragingen over de Groentemarkt en Oude Vismijn, het Spoelepark én het Heirbrugpark gedaan.

De campagne voor denkmee.lokeren.be werd ontworpen door het Lokerse ontwerpbureau Youtopi.
Yannick De Spiegeleir De campagne voor denkmee.lokeren.be werd ontworpen door het Lokerse ontwerpbureau Youtopi.

Participatieambtenaar

De stad stelde ook voor het eerst in haar geschiedenis een participatieambtenaar aan: Els De Pauw maakte na jaren op de stedelijke jeugddienst de overstap naar de nieuwe functie op het stadhuis.

In haar rol als jeugdconsulent bouwde De Pauw al expertise op in dossiers als het skatepark aan het Bospark of de nieuwe speeltuin in de Hoedhaarwijk waar het ontwerp in nauw overleg met het doelpubliek tot stand kwam.

“De Lokeraar die zelf een idee of een voorstel heeft, kan dit ook laten weten via dit platform. Haalt het initiatief voldoende stemmen dan gaat de betrokken dienst er samen met de initiatiefnemer mee aan de slag”, verduidelijkt De Pauw, die zelf actief zal werken aan participatietrajecten met buurtbewoners en betrokken partijen.

Adviesraden

Denkmee.lokeren.be is slechts één middel. Om werk te maken van een bruisende en participatieve stad blijft de stad ook intensief samenwerken met de adviesraden en mag je de stadsmedewerkers daarnaast op andere plaatsen verwachten om ideeën, meningen, voorstellen en initiatieven tot bij de Lokeraar te brengen en ernaar te peilen.

Registreren kan op www.denkmee.lokeren.be. De Lokeraar ontdekt er alles rond dit digitaal inspraakplatform. Eens geregistreerd, nodigen we de Lokeraars uit om mee na te denken omtrent de verschillende projecten, en ideeën te delen over hoe Lokeren er volgens hen uit zou moeten zien.