Stad en kerkbestuur in de clinch: “Stijging toelage voor kerken niet aan de orde”

Door de rechtszaak is de verkoop van de pastorij in Daknam tot nader opgeschort.
Yannick De Spiegeleir Door de rechtszaak is de verkoop van de pastorij in Daknam tot nader opgeschort.
Er zit een haar in de boter tussen het Centraal Kerkbestuur van Lokeren en de stad. Beide partijen raken het niet eens over de meerjarenplanning voor het onderhoud van de kerken en vorig jaar daagde het kerkbestuur de stad voor de rechter nadat die de pastorie van Daknam te koop stelde.

Het centraal kerkbestuur claimt dat niet de stad, maar wel de Kerkfabriek van Daknam eigenaar is van de pastorie. Daarom daagde het de stad afgelopen zomer voor de rechter. In kortgeding werd intussen wel geoordeeld dat de klacht onontvankelijk is. Er loopt dus geen procedure meer en de kerkfabriek van Daknam bevestigt aan onze redactie dat ze geen plannen heeft om een nieuwe procedure op te starten.

Op de jongste gemeenteraad kwam Open Vld-fractieleider Hector Van Hoye echter terug op de rechtszaak. “De stad heeft altijd werk gemaakt van een goede verstandhouding met het kerkbestuur. Zo is er meer betaald voor de Spoelekerk dan het bedrag dat in het schattingsverslag werd vooropgesteld. Ik ben zelf 20 jaar actief geweest als schatter en dat is vrij ongezien. Blijkbaar zien de kerkbesturen het anders.”

Hogere toelage

De plooien blijken vandaag nog altijd niet glad gestreken, want op de jongste gemeenteraad werd de meerjarenplanning van het Centraal Kerkbestuur unaniem verworpen. Schepen van Financiën Stefan Walgraeve (Open Vld) voerde argumenten aan voor die beslissing. Het zit de stad hoog dat de kerk een hogere toelage vraagt in tijden dat steeds meer kerken een nieuwe bestemming krijgen. “Het kerkenbeleidsplan voorziet in de herbestemming en afstoting van bepaalde kerken in onze stad. Op die basis zou je een daling van de toelagen (voor het onderhoud van de kerken, red.) verwachten, maar uit het ingediende voorstel blijkt het tegendeel: de toelagen stijgen disproportioneel.”

Deken Geert Cattrysse.
Yannick De Spiegeleir Deken Geert Cattrysse.

Impasse

Deken Geert Cattrysse betreurt de impasse. “Wij schrokken ons een bult toen bleek dat de stad een verkoopprocedure voor de pastorie in Daknam had opgestart. Wij beschikken over documenten die bewijzen dat de kerk eigenaar is. Wij waren zeker te vinden voor een minnelijke regeling, maar daarvoor vonden we geen gehoor”, zegt de deken.

Cattrysse ontkent bovendien dat de kerk nog plannen heeft om kerken te herbestemmen of af te stoten. “De Paterskerk en Spoelekerk zijn verkocht, maar daar blijft het bij. Sommige kerken krijgen een nevenbestemming zoals de kerk in de Oudenboswijk, maar blijven eigendom van de kerk en dat betekent ook dat we de onderhoudskosten moeten blijven dragen. Al ben ik ervan overtuigd dat we mits aanpassing van de nodige punten en komma’s wel tot een vergelijk kunnen komen over de meerjarenplanning.”