Sp.a Lokeren vraagt om voor de maand april geen huur aan te rekenen

Archiefbeeld van een appartementsblok van Tuinwijk aan de Oud-Strijderslaan.
Yannick De Spiegeleir Archiefbeeld van een appartementsblok van Tuinwijk aan de Oud-Strijderslaan.
De lokale afdeling sp.a Lokeren breekt een lans om in april de huur kwijt te schelden. Zowel op de private markt als voor huurders van sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk. Bij Tuinwijk laat men weten dat de beslissing bij de Vlaamse regering ligt.

“De uitbraak van het Covid-19 virus heeft een enorme impact op onze samenleving en dus ook op de financiële draagkracht van onze bevolking. Lokeraars die nu al maandelijks met het water aan de lippen staan riskeren, door de opgelegde maatregelen en het daarbij gepaarde inkomensverlies, volledig kopje onder te gaan”, zegt gemeenteraadslid Ron Van Kersschaver.

Sp.a vraagt uitdrukkelijk aan sociale huisvestigingsmaatschappij Tuinwijk, het Sociaal Verhuurkantoor en verhuurders op de private markt om voor de maand april geen huur aan te rekenen. “Huurders van Tuinwijk behoren vaak tot de meest kwetsbare groepen en net nu, in tijden van grote crisis, dreigt men er niet in te slagen de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom vragen we aan de Tuinwijk om eenmalig de huur kwijt te schelden met het oog op financiële ademruimte”, aldus raadslid Marjon Thienpondt.

Jan Cools (CD&V), voorzitter van Tuinwijk, laat weten dat de Lokerse huisvestingsmaatschappij gebonden is aan beslissingen van de hogere overheid. “Wij maken de signalen vanuit de basis over aan de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, maar de financiële maatregelen dienen door de Vlaamse regering beslist te worden”, zegt Cools. In afwachting daarvan gaat Tuinwijk wel reeds in op vragen tot spreiding van betaling wanneer huurders inkomensverlies aantonen.

Private huurmarkt

De sp.a-fractie kijkt ook richting de private huurmarkt. “Ook aan verhuurders op de private markt vragen we om waakzaam te zijn en daar waar mogelijk samen met hun huurders te bekijken welke maatregelen eventueel getroffen kunnen worden”, luidt het bij raadslid Ron Van Kersschaver. “Vooral voor mensen die momenteel de laagste huur betalen en getroffen zijn door onvoorziene technische werkloosheid en alleenstaanden met kinderen.”