Sint-Lodewijkscollege breidt uit

AANTAL LEERLINGEN STIJGT DIT SCHOOLJAAR VAN 930 NAAR 1.200

Logistiek directeur Bart Picavet op het terrein van de voormalige Garage Smet in de Luikstraat. Achteraan de achterkant van het Sint-Lodewijkscollege.
Foto De Spiegeleir Logistiek directeur Bart Picavet op het terrein van de voormalige Garage Smet in de Luikstraat. Achteraan de achterkant van het Sint-Lodewijkscollege.
Het aantal leerlingen dat les volgt op het Sint-Lodewijkscollege in Lokeren zit in de lift. Door de verhuis van enkele technische richtingen zag de school haar leerlingenaantal dit schooljaar stijgen van 930 naar 1.100. Om de groei op te vangen wil de directie klasruimte bijbouwen.

Het bestuur van de VLOT!-scholengroep besliste vorig jaar om het middelbare schoollandschap in Lokeren grondig te hertekenen. De Onze-Lieve-Vrouwpresentatie (OLVP) hield op te bestaan en werd Campus Creo: in de schoolgebouwen in de Heilig Hartlaan ligt de focus voortaan op creatieve en experimentele vakken. De technische richtingen van het voormalige OLVP, zoals sociale-technische wetenschappen, verhuisden allemaal naar het Sint-Lodewijkscollege en dat was daar goed voor een fikse groei van het leerlingenaantal.

Krap

"We gingen in een jaar tijd van 930 naar 1.100 leerlingen en huisvesten nu de helft van de leerlingen van de VLOT!-scholengroep", aldus logistiek directeur Bart Picavet. "De verhuisbeweging lijkt een succes, want het aantal eerstejaars dat voor een technische richting koos, verdriedubbelde in amper een jaar tijd."


Door het succes zit het Sint-Lodewijkscollege wel krap in klaslokalen. Daarom plant het de komende schooljaren enkele bouwprojecten om ruimte te creëren. Van sociale huisvestingsmaatschappij De Tuinwijk kon de school de voormalige Garage Smet in de Luikstraat kopen. Die gronden waren toch nog niet ontwikkeld. Het terrein wordt nu nog gebruikt als parking door de buren.


"We willen hier nieuwe klassen en een polyvalente ruimte bouwen. De leerlingen zouden er onder meer samen kunnen eten tijdens de middagpauze. Nu zitten ze verspreid over verschillende kantines en zalen. De uitbating van de zaal kan gebeuren in samenwerking met externe partners", verduidelijkt Picavet. "Nog voor de herfstvakantie zullen we een aanvraag indienen om de oude bedrijfsgebouwen komende zomer te kunnen slopen. Voor de timing van de nieuwbouw is het nog te vroeg. Bouwtechnisch is het geen eenvoudig dossier. Zo willen we de scheidingsmuren laten staan. Er is wellicht ook heel wat bodemverontreiniging. De bevoegde diensten zijn bezig met het opstellen van een rapport. De kosten van de sanering worden gedragen door OVAM."

Verloederd

Sowieso zal het aanzicht van de Luikstraat erop vooruitgaan, want de voormalige bedrijfsgebouwen van Garage Smet - die rond de eeuwwisseling de deuren sloot - staan er verloederd bij.


Ook achter het geklasseerde Huis De Bruyne, dat eigendom is van de school, heeft de directie bouwplannen. "Een klein deel van de speelplaats zal wijken om zeven nieuwe klaslokalen op te trekken. De bouw zal verlopen in twee delen, waarvan het eerste deel - goed voor drie klassen - af moet zijn tegen het begin van het schooljaar in 2017", aldus Picavet.