Raadslid Debbaut (Groen) pleit voor bescherming waardevolle bomen: “Grote beuken dood
door aanpalend bouwproject”

De oude rode beuken op de site van De Hagewinde zijn er slecht aan toe.
RV De oude rode beuken op de site van De Hagewinde zijn er slecht aan toe.
Op de terreinen van De Hagewinde zijn twee statige rode beuken op sterven na dood. Volgens gemeenteraadslid Alain Debbaut ligt de oorzaak bij de bouw van het aanpalende woonproject ‘De Haagbeuk’. “Nochtans hebben we meer bomen nodig in het centrum om hitte-eilanden te vermijden.”

De impact van het bouwproject ‘De Haagbeuk’ in het centrum van Lokeren is al langer een bezorgdheid van het oppositieraadslid. “De toegebrachte wortelschade en het over langere termijn droogpompen van de bodem is schadelijk voor de bomen. Ik heb daar vorig jaar al voor gewaarschuwd in een krantenartikel en bij een tussenkomst in de gemeenteraad, naar aanleiding van de beschermde tuin van de dekenij..”

Triest verlies

De economische waarde van de bomen op De Hagewinde is geschat op 34.000 en 23.000 euro.” Een peulschil voor de projectontwikkelaar, maar vooral een zoveelste triest verlies van belangrijke schaduwpartijen, nestplaatsen en ‘landmarks’ in het centrum van Lokeren, die tijdens hittedagen voor verkoeling moeten zorgen en die de lucht zuiveren”, vindt Debbaut.

Klimaatverandering

Hij pleit namens Groen voor meer respect voor waardevol aanpalend bomenpatrimonium bij bouwprojecten in Lokeren. “Het wegpompen van grondwater in de riolering zou, gezien de waterproblematiek in Vlaanderen, moeten verboden worden”, stelt Debbaut. “Begin juli ben ik nog moeten tussenkomen om ook de Haagbeuk (nochtans de naam voor het grote bouwproject) aan de Torenstraat beter te beschermen. Lokeren heeft meer bomen nodig, zeker in het centrum, om ‘hitte-eilanden’ te vermijden. Enkele schamele boompjes in een veredelde bloembak, zoals op het Sint-Laurentiusplein, met intussen een die afgestorven is, zullen in het licht van de klimaatverandering niet volstaan voor een draaglijke toekomst”, aldus het raadslid.

Vergroenen

Schepen Filip Liebaut (CD&V), bevoegd voor Omgeving en Natuur, reageert namens het stadsbestuur. “De waardevolle bomen zijn voor de start van het bouwproject wel degelijk in kaart gebracht. Dat was één van de voorwaarden opgelegd in de vergunning. Als er schade zou zijn aan bomen gaat dit om een kwestie tussen De Hagewinde en de projectontwikkelaar. Los daarvan is recent nog maar in kaart gebracht dat 72 procent het Lokers grondgebied bestaat uit open ruimte. Daarnaast maken we als stad ook werk van de renovatie van bestaande parken en de aanleg van nieuwe parken op de Spoele en in de Heirbrugwijk. Onze reeds zeer groene stad verder ‘vergroenen’ is een ambitie van dit bestuur.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.