Oppositiepartijen fileren beleidsnota meerderheid: “Herkennen eigen programmapunten”

Op de gemeenteraad vanavond namen de oppositiepartijen de beleidsnota van de meerderheid onder de loep. De verschillende fracties herkenden punten uit hun eigen programma in het beleidsplan.
Björn Rzoska
Photo News Björn Rzoska

Groen-fractieleider Björn Rzoska mocht de spits afbijten. “Er zitten goede punten in deze beleidsnota. Ik herken ook een aantal dossiers waarop wij ingezet hebben als partij zoals de realisatie van een geboortebos. Ook de stap naar een nieuw ruimtelijk beleidsplan juichen we toe. Oppositie voeren heeft blijkbaar wel effect. Wij gaan u dan ook de komende zes jaar blijven uitdagen, aanjagen, opvolgen en hopelijk bijsturen in de manier waarop wij het zien.”

De Groen-kopman maakte ook enkele scherpe kanttekeningen. “De stad legt zichzelf nauwelijks doelstellingen op. Enkel op vlak van rioleringsgraad wordt er een concreet doel geformuleerd: 90 procent. Dat vinden we toch enigszins mager. We hadden toch graag iets meer zicht op gehad waar u als stad in 2024 wil staan.” Ook de stelling dat de stad ‘geen anti-autobeleid’ wil voeren, valt niet in goede aarde bij Groen. “U wil voor ieder wat wils, u maakt geen echte keuze op vlak van mobiliteit. Uit de stadsmonitor blijkt dat 91 procent van de Lokeraars een eigen fiets heeft, maar dat een groot deel toch niet naar de tweewieler grijpt om korte afstanden af te leggen. Wat gaat u doen om de verkeersveiligheid te vergroten?”

Eddy Van Bockstal.
RV Eddy Van Bockstal.

Ook N-VA-fractieleider Eddy Van Bockstal had enkele aha-erlebnissen toen hij de beleidsnota las. “De hondenlosloopweide heeft onze fractie de vorige legislatuur maar liefst twee keer voorgesteld. Het werd telkens geweigerd en nu maakt het deel uit van het beleid. Ik zou willen vragen om goede voorstellen van de oppositie al vroeger mee op te nemen in het beleid en niet uit te stellen tot de verkiezingen van 2024.” Van Bockstal bleef onder meer op zijn honger zitten op vlak van middenstandsbeleid. “We zijn stomverbaasd te moeten vaststellen dat er slechts 1 lijntje wordt gespendeerd aan de Lokerse middenstand. Steeds meer panden komen leeg te staan, steeds meer winkels sluiten de deuren. De cadeaubon digitaliseren om de middenstand te steunen? Prima, maar is dat het enige? Waarom geen systeem in het leven roepen waar er meer interactie tussen klant en middenstand is, maar waar er ook domein overschrijdend gewerkt wordt.” Ook de zinsnede ‘Stadsgronden in woongebied worden niet aangesneden indien daar geen hoge woonbehoefte is’, wekte vragen op bij Van Bockstal. “Prima, maar hoe en door wie wordt die woonbehoefte bepaald?”

Ludo Gerits (Vlaams Belang)
De Spiegeleir Ludo Gerits (Vlaams Belang)

Ludo Gerits (Vlaams Belang) stelde onder meer vragen bij de plannen voor meer burgerparticipatie. “In de vorige legislatuur was er al sprake van macht en inspraak van de gemeenteraad. Dat dreigt nu verder te gaan. U dreigt de gemeenteraad buitenspel te zetten en daar pas ik voor. Op vlak van de wijkbudgetten hoop ik dat er voldoende transparantie komt. Ik hoop dat uiteindelijk niet enkel de grootste roepers of meest politieke correcte mensen aan het langste eind trekken. Ik vrees dat u juist de zwakkeren in de samenleving buitensluit of dreigt buiten te sluiten. Voor de adviesraden hoop ik dat hun rol effectief sterker kan worden. Wat ik mis in de beleidsnota, is een bouwbeleid meer en duidelijke afspraken gemaakt worden bij bouwen en verbouwen van woningen. Een actievere rol van de desbetreffende diensten bij mogelijk geschil of klachten. Zou er niet kunnen nagedacht worden over één stedelijk aanspreekpunt.”

Marjon Thienpondt
RV Marjon Thienpondt

Marjon Thienpondt (sp.a) bekeek de beleidsnota naar eigen zeggen door een rode bril. “De beleidsnota die vandaag voorligt, is een begin en stemt sp.a min of meer hoopvol voor de volgende bestuursperiode. Hoopvol in die zin dat u ook het Groen-spa programma ter harte heeft genomen. Zo herkennen we diverse acties die niet in het oorspronkelijke Open Vld of CD&V verkiezingsprogramma stonden, maar wel in het Groen-sp.a verkiezingsprogramma. Het stemt ons hoopvol dat u de suggestie die sp.a maakte op het einde van de vorige beleidsperiode om ook een infrastructuurtoelage te voorzien voor de cultuurverenigingen, heeft opgenomen als een actie in deze beleidsnota. Het stemt ons hoopvol dat onze tussenkomsten ernstig worden genomen en er soms rekening wordt gehouden met de oppositie.”

Thienpondt heeft uiteraard ook punten van kritiek. “Algemeen bekeken missen we, voor een stad als Lokeren, ambitie in de beleidsnota. Naast de bestrijding van diverse criminaliteitsvormen worden de inzet op preventie en conflictbeheersing niet benoemd. Een preventieve aanpak primeert voor onze fractie boven een repressieve aanpak. We missen hier vooral aangrijpingspunten met het straathoekwerk en samenlevingsopbouw.” Sp.a blijft ook pleiten voor een Lokerse bouw- en betonstop. “Dit in afwachting van het nieuwe Gemeentelijk Beleidsplan en een woonbehoeftenstudie", aldus Thienpondt.

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld)
Yannick De Spiegeleir Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld)

Filip Anthuenis (Open Vld) reageerde op de kritiek dat de beleidsnota “al te vrijblijvend zou zijn”. “De concrete meerjarenplanning cijfers en doelstellingen komen allemaal nog aan bod. We willen deze beleidsnota 100 procent realiseren: dat is een belangrijke doelstelling op zich. De beleidsnota zal ook nog teruggekoppeld worden naar de adviesorganen. Uiteraard is het niet de bedoeling om de gemeenteraad buitenspel te zetten.” 

Schepen van Omgeving Filip Liebaut (CD&V) benadrukt dat er zeker sprake zal zijn van co-creatie (burgerparticipatie) bij de totstandkoming van het Spoele- en Heirbrugpark. “Het bestuur wil geen betonstop invoeren, maar wil het bouwen nog meer regisseren in onze stad", reageerde de eerste schepen op het voorstel van sp.a.

Volgens Schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) komt er geen nieuw mobiliteitsplan. “Het huidige is nog niet zo oud en daarin staat al dat er ruimte is voor actualisatie. Dat moet kunnen besproken worden op de desbetreffende commissies. Er zijn overigens wel maatregelen op vlak van verkeersveiligheid in tegenstelling tot wat Björn Rzoska beweert. Op de N47 zijn er nog heel wat onveilige punten. Er zal werk worden gemaakt van een studie.”

Tot slot formuleerde Manu Diericx (N-VA) zijn bezorgdheid over de aandacht voor deelgemeente Eksaarde. “In de beleidsnota die maandag werd voorgesteld, komt Eksaarde slechts zes keer voor. De meeste vermeldingen gaan over maatregelen waarover de beslissingen al in de vorige legislatuur genomen zijn, zoals de heraanleg van het Stationsplein. Dit stadsbestuur rept met geen woord over de échte problemen in Eksaarde. De dagelijkse verkeerschaos aan het kruispunt van het Sint-Teresiacollege, onze dorpskern die volledig opstropt, omdat er veel te veel verkeer tussen de geparkeerde auto’s moet slalommen, om van de fietsers nog maar te zwijgen. Het is er gewoon echt niet veilig. Geen woord daarover in uw plan. Ik ben teleurgesteld. Noem mij gerust jong en naïef, maar ik had hier meer van verwacht. Niet voor mijzelf, maar voor Eksaarde.” 

Schepen Marjoleine De Ridder (CD&V) reageerde kort. “U moet er niet van wakker liggen. Ik zal mij inzetten voor Eksaarde en voor alle andere deelgemeenten.” Burgemeester Anthuenis (Open Vld) kwam op zijn beurt zeer scherp uit de hoek. “Als u deze weg op gaat, situeert zich in de hoek van slogans als ‘eigen volk eerst’. U zou beter tussenkomen in het algemeen belang van de Lokeraar.”

Lees ook: Stad stelt ‘Beleidsnota 2.0' voor: ‘Nieuw zwembad én Lokerse Feesten behouden op huidige site Sportlaan’
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.