Ontwikkelaar dient verkavelingsplan in voor bouw 280 wooneenheden op slachthuissite

Het is nog niet duidelijk wanneer het voormalige slachthuis wordt afgebroken.
Yannick De Spiegeleir Het is nog niet duidelijk wanneer het voormalige slachthuis wordt afgebroken.
Projectontwikkelaar UrbanLink heeft een verkavelingsplan ingediend voor de bouw van 280 wooneenheden op de voormalige site van het slachthuis. Wanneer de afbraak van de oude gebouwen zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

De ontwikkelaar van de slachthuissite schakelde intussen een tandje hoger en diende een verkavelingsplan in voor 280 wooneenheden. Een sloopvergunning werd ook al afgeleverd, maar het is niet duidelijk wanneer de voormalige uitbater Vanden Avenne zal overgaan tot de afbraak van de voormalige gebouwen van het slachthuis. “We vermoeden dat dit in een stroomversnelling zal komen nu het verkavelingsplan is ingediend”, zegt schepen Filip Liebaut (CD&V).

“Deze verkaveling is bestemd voor meergezinswoningen (appartementen) en eengezinswoningen. Het totale terrein heeft een oppervlakte van ongeveer 3,4 ha. Er zullen een 280-tal woonentiteiten komen. Op het terrein worden grote groenzones voorzien. De ontwikkeling van de site gebeurt gefaseerd”, meldt Liebaut. “Dit dossier, het zoveelste in een ondertussen lange rij, betreft het verder ongedaan maken van een industriële activiteit in de stadskern, het saneren van een kern stedelijk gebied naar een bestemming tot wonen in het groen.”

Het RUP van de slachthuissite voorziet in flink wat openbare ruimte (geel ingekleurd gebied).
RV Het RUP van de slachthuissite voorziet in flink wat openbare ruimte (geel ingekleurd gebied).

Voor fietsers en voetgangers worden er, naast de nieuwe toegangsweg, nog bijkomende doorsteken voorzien. De fietsdoorsteken worden aangelegd tot aan het jaagpad langsheen de Durme.

Er komt een parkzone aan de achterzijde van het project, kant Durme. Aan de voorzijde van het project wordt een aangenaam plein aangelegd, naast een ruime publieke groene opvangparking.

Verkeersveiligheid

Op de gemeenteraad merkte Björn Rzoska (Groen) op dat 280 woningen veel is voor de nu al dichtbebouwde buurt. “Er blijven voor ons een aantal vragen open staan op vlak van verkeersveiligheid. Op spitsmomenten staat het er al vol. Zelfs voor een volwassen fietsers, laat staan voor kinderen, is het kruispunt met de Martelarenlaan niet evident om over te steken. Wij maken ons toch wel zorgen over de densiteit en de impact op het kruispunt.” Lena Van Boven (Vlaams Belang) deelt dezelfde bezorgdheid. “De file die op die plek al ontstaat rond 3 uur in de namiddag is blijkbaar nog niet lang genoeg. Het woongebied zal slechts 1 ontsluiting krijgen via de overbelaste Oude Bruglaan waar men dagelijks staat aan te schuiven voor de brug. Zonder alternatief voor de mobiliteit is de goedkeuring van dit project op zijn minst lichtzinnig te noemen. Dit wordt levensgevaarlijk voor de fietsers in de bocht.” Philippe Van Streydonck (N-VA) informeerde op zijn beurt naar een plan uit het verleden om een brug te bouwen tussen de Martelarenlaan en de Oude Bruglaan. Ook de sp.a-fractie sloot zich aan bij de bezorgdheden rond mobiliteit.

Geen bezwaren

Schepen Liebaut (CD&V) wees op het inplanten van een nieuwe parking die tegemoet kan komen aan de verzuchtingen in de buurt en het inplanten van een groene zone aan de kant van de Durme. “Ook voor het stadsbestuur is de mobiliteit een hoofdzorg. Ook de buurt is bevraagd, vanuit die hoek hebben ons geen bezwaren bereikt. Hij verwees ook naar het mobiliteitseffectenrapport in het dossier. Dat stelt dat het nabijgelegen kruispunt zelfs een verdubbeling van het verkeer zou aankunnen. Wel dient de mogelijkheid van een inplanting van een verkeerseiland overwogen te worden.” De piste van een nieuwe brug is volgens Liebaut niet wenselijk gezien de nabijheid van het Molsbroek.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.