OCMW zet opvang asielzoekers stop

Het Lokerse OCMW heeft besloten om uiterlijk tegen eind mei 2018 haar Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor asielzoekers stop te zetten. "Ooit waren er 53 plaatsen voor de opvang van asielzoekers in Lokeren, maar door de aanhoudend dalende doorverwijzing door Fedasil zijn er op dit moment nog amper 4 asielzoekers die opgevangen worden in het LOI", zegt OCMW-voorzitter Luc De Block (Open VLD). "Wij zijn van oordeel dat het niet verantwoord is om voor amper vier plaatsen een dienst open te houden. Uit een enquête van het VVSG tijdens het afgelopen voorjaar bleek dat meer dan de helft van de Vlaamse OCMW's kampt met leegstaande plaatsen binnen hun LOI. Veel kans dat de lege plaatsen dus snel terug opgevuld worden is er niet. Daarom hebben we als één van de eerste OCMW's in Vlaanderen besloten om onze overeenkomsten met Fedasil stop te zetten." Intussen neemt raadslid Eddy Van Bockstal (N-VA) het beleid van het OCMW inzake erkende vluchtelingen op de korrel. "Tot voor de komst van een consulente vluchtelingenbeleid, die overigens zeer goed werk verricht, was dit beleid zo goed als onbestaande. Vanuit het stadsbestuur was er geen enkele vorm van proactief beleid om deze mensen te begeleiden inzake taal, inburgering en dergelijke." OCMW-voorzitter Luc De Block (Open VLD) is het niet eens met de kritiek. "We hebben iemand in dienst die deze mensen specifiek opvolgt. Bovendien volgen wij enkel de mensen op die nood hebben aan steun en bijvoorbeeld geen erkende vluchtelingen die werken. Ik stel overigens merkwaardig genoeg vast dat N-VA Lokeren een steeds linkser discours voert in onze stad", aldus De Block. (YDS)