Lokers schepen Walgraeve (Open Vld) schrijft bezorgde open brief aan nationaal partijvoorzitter Rutten: “Ongenoegen is bijzonder groot”

Stefan Walgraeve
rv Stefan Walgraeve
De koers die het nationale partijbestuur momenteel vaart, baart de Lokerse Open Vld zorgen. Schepen Stefan Walgraeve schreef een open brief naar nationaal partijvoorzitter Gwendolyn Rutten. 

De integrale open brief:

Beste voorzitter,

Precies één week geleden kregen alle Open Vld -leden een mail van u in de bus waarbij de “dagelijkse negatieve commentaren van N-VA’ers” werden aangehaald om de vraag van Bart Somers (“wil N-VA überhaupt wel in een federale regering”) van afgelopen weekend te rechtvaardigen. Onder het mom dat we ons geen stilstand kunnen permitteren, dat we passen voor een blokkering, dat we passen voor een splitsing van ons land en dat elk project op de inhoud beoordeeld moet worden was uw mail een wel heel doorzichtige poging om ook in de geesten van de liberale partijleden het paars-groen project van Paul Magnette te laten rijpen. Op het einde van de mail werden we gevraagd om te reageren per telefoon, via mail, … Dat deed ik ook, maar tot op heden: geen enkele reactie. En dus zie ik mij genoodzaakt de bezorgdheden die ik u kenbaar maakte publiek te maken via deze open brief.

Het ongenoegen over de communicatie van vorige week is bijzonder groot (en is er uiteraard niet op verminderd nu is uitgelekt dat er een “geheim” overleg over paarsgroen is geweest afgelopen weekend). Een heel aantal bestuursleden, “gewone” leden, sympathisanten en bezorgde burgers trok de afgelopen dagen aan de alarmbel. Ik weet dat voor iedereen goed doen niét gaat. Ik weet dat er uiteraard, en niet in het minst, verantwoordelijkheden voor de huidige situatie bij de N-VA liggen. Maar wanneer steeds meer mensen zeggen dat én de V én de L én de D in onze naam nog nauwelijks ergens voor staan, dan doet dat pijn. Nu meer dan ooit zouden we immers die drie kernwaarden, die vervat zitten in de naam die onze partij sinds 1992 draagt, juist moeten uitdragen.

De liberale partij, in het bijzonder onze liberale afdeling in Lokeren, is mij te dierbaar om niét te reageren op de evoluties zoals ze zich vandaag voordoen…

De uitspraken van Bart Somers en uw mail lijken haaks te staan op die drie kernwaarden: besturen met een Vlaamse minderheid in een door socialisten en groenen gedomineerde federale regering is noch Vlaams, noch Liberaal noch Democratisch. En zelfs wanneer de N-VA niét bereid zou zijn paars-geel te vormen, dan nog is het uiteraard bijzonder onverstandig om publiek te gaan verklaren dat je als partij bereid bent iets anders te doen dan datgene wat je eigenlijk wil...

Hoewel ik, en samen met mij velen die zich bevrijd voelden van jaren CVP-dominantie, begin de jaren 2000 bijzonder gecharmeerd was door paars(-groen) geloof ik oprecht dat zo’n regering op dit moment niet de meest geschikte constellatie is: het kan natuurlijk opnieuw bevrijdend zijn om in een aantal ethische dossiers nieuwe stappen vooruit te kunnen zetten, maar we moeten eerlijk zijn, daar waar het eind jaren 90, begin jaren 2000 bijzonder grote én noodzakelijke ethische dossiers betrof, gaat het nu toch over veel beperktere aangelegenheden die we niet in belang mogen overschatten en die vooral bijzonder ondergeschikt zijn aan datgene waar het vandaag écht om gaat: het op peil houden van onze economie en het waken over onze begroting. En ook dat is een fundamenteel probleem onder paars-groen: tegengestelde standpunten verzoenen gaat budgettair natuurlijk relatief makkelijk in gunstige financiële omstandigheden (zoals begin jaren 2000), maar daar zitten we vandaag niet in.

Ik lees en hoor dezer dagen in onze afdeling, maar ook op straat en in verschillende mails en berichten die ik krijg, dezelfde bezorgdheden als diegene die ik hiervoor kort heb samengevat, maar het lijkt er op dat “onze” partijtop toch (groten)deels doof blijft voor deze bezorgdheden... We worden altijd gesust met de stelling dat wij, de “gewone” leden, “het laatste woord” hebben, waarmee dan verwezen wordt naar een ledencongres dat – meestal inderhaast – bijeen zal worden geroepen eens er een regeerakkoord is.

Maar misschien zou het democratischer zijn mochten wij, de “gewone” leden, eens op voorhand bevraagd worden over waar onze voorkeur naar uitgaat, en wat de te volgen pistes zijn indien die voorkeur niét gerealiseerd kan worden. Want ik ben natuurlijk ook niet blind: het kan uiteraard bijzonder goed zijn dat de N-VA in de feiten niet in een federale regering wil, en ook dat is uiteraard hun goed recht, maar misschien moeten wij dan ook maar eerst eens voor onszelf uitmaken of wij dan überhaupt de depanneurs van een rood-groene coalitie met lichtblauwe toetsen willen zijn, dan wel of wij in dat geval aangeven dat de bal misschien toch maar, democratisch lijkt mij, terug in het kamp van de kiezer moet worden gelegd waarbij elke partij dan bijzonder duidelijk zal moeten maken aan diezelfde kiezer welke richting men uit wil met dit land en welke coalities aanvaardbaar zijn.

Een bezorgde groet vanuit Lokeren, nog altijd een afdeling met 800 liberale leden. Of dat na een eventuele toetreding tot een roodgroene regering met Vlaamse minderheid nog Open Vld -leden zullen zijn? Daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur steken.

Stefan Walgraeve

Schepen van financiën, industriële ontwikkeling en ICT stad Lokeren

Gewezen voorzitter Open Vld Lokeren

Politiek secretaris Open Vld Lokeren
8 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Toon Rombouts

  Whow prachtig verwoord. Hopelijk begrijpt Gwendolyn nu wat Stefan schrijft en kijkt ze niet met de gekleurde 1ste minister bril.

 • PAELINCK JEANINE

  Bedankt voor de goei samenvatting

 • Philippe buyle

  Top!

 • Eduard Maes

  Ik denk dat hij verwoord wat de meerderheid van de Vlamingen nu denkt over de VLD top.

 • Jacques Van de Velde

  Mmmm, moedig om deze open brief te publiceren en ook wel nodig want in BXL ( .....Aarschot) begrijpen ze blijkbaar niet dat hun kiezers er genoeg van krijgen van zulke liberale tsevenstreken......