Lokeren strijdt tegen zwerfvuil

INZAMELPUNT MOET AFVALBERG INDUSTRIEPARK TERUGDRINGEN

Een aantrekkelijke dame op de affiche moet de truckers verleiden om hun afval in het nieuwe inzamelpunt te deponeren.
Foto Yannick De Spiegeleir Een aantrekkelijke dame op de affiche moet de truckers verleiden om hun afval in het nieuwe inzamelpunt te deponeren.
Het Lokerse stadsbestuur en afvalintercommunale IDM schakelen een versnelling hoger in de strijd tegen zwerfvuil. Grootse pijnpunt hierbij is de E17/1. Een afvalinzamelpunt en communicatiecampagne voor truckchauffeurs moet soelaas brengen.

De Dijkstraat in het bedrijventerrein E17/1 is een populaire stopplaats bij vrachtwagenchauffeurs. Een minder aangenaam gevolg van het drukke vrachtwagenverkeer is het enorme zwerfvuilprobleem in de industriezone. Dat bewijzen de statistieken van het achtergelaten afval dat het Lokerse Ecoteam vorig jaar ophaalde. Uit de cijfers blijkt dat 17 procent van de totale fractie opgehaald zwerfvuil in Lokeren opgehaald werd in deze buurt. Dat is goed voor 3,35 ton per jaar. Voor PMD-afval bedraagt het aandeel 14 procent. Ook worden er geregeld flessen gevuld met urine teruggevonden. Het merendeel van het zwerfvuil wordt achtergelaten door de vrachtwagenbestuurders.


Om het probleem structureel aan te pakken ging de dienst Integrale Veiligheid onder impuls van maatschappelijk opbouwwerker Mohamed Achaibi op zoek naar een structurele oplossing. Blikvanger is een afvalpunt specifiek voor vrachtwagenchauffeurs ter hoogte van de voormalige meubelwinkel Heylen. Een aantrekkelijke dame op de affiche erboven moet de truckers verleiden om hun restafval en PMD er te deponeren. "We koppelen er een zichtbare communicatiecampagne aan gericht op de chauffeurs. Daarnaast gebruiken we camerabewaking en spreken we de chauffeurs rechtstreeks aan. Al wordt dat niet eenvoudig, want het zijn mensen van heel diverse nationaliteiten", beseft burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld). Ook de Verenigde Lokerse Industriëlen (VLI) gaan mee in het verhaal en zullen hun personeel sensibiliseren.


Afvalintercommunale IDM zet zijn schouders mee onder het project en zal instaan voor de ophaling van het afval. "We gaan nauwgezet opvolgen hoe vaak het afvalpunt gebruikt wordt en wat er in de afvalstroom terug te vinden is. Het is voor alle duidelijkheid niet de bedoeling dat burgers er gebruik van maken. Mogelijk volgt ook een uitbreiding van het project in andere gemeenten van ons werkingsgebied. De eerste gesprekken daarvoor zijn al gepland", zegt communicatieverantwoordelijke Annick Maes.