Lokeraars schrijven hartverwarmende boodschappen voor afvalophalers IDM

De afvalophalers zijn opgetogen met de hartverwarmende boodschappen aan hun adres.
rv De afvalophalers zijn opgetogen met de hartverwarmende boodschappen aan hun adres.
Ondanks de coronacrisis blijft de afvalophaling plaatsvinden. De Lokeraars drukken hun appreciatie uit voor de ophalers van IDM.

“Ze schrijven warme boodschappen, de kinderen maken mooie tekeningen en affiches en sommigen hebben zelfs persoonlijke serenades in petto. Onze directie betuigt haar diep respect aan al onze werknemers, die in deze harde en uitzonderlijke tijden hun verantwoordelijkheden opnemen en zich engageren om het afval, zoveel als mogelijk, op te halen”, zegt Helen van Lysebetten van IDM.

De afvalintercommunale geeft ook een stand van zaken over haar dienstverlening:

* Recyclageparken : afgelopen dinsdag 17 maart, werden alle IDM-recyclageparken met onmiddellijke ingang gesloten, op bevel van de Vlaamse regering. Parkwachters worden, waar nodig, ingezet om de ophaaldienst te versterken. Deze aanpassing zorgt voor problemen in de Recycle!-app: – de voorlopig oude back end van het CMS heeft de aangepaste openingsuren van het recyclagepark niet verteerd zoals gehoopt. Het is nog afwachten wanneer hier technisch een oplossing voor kan geboden worden.

* Afvalophaling wordt door de Vlaamse regering aanzien als een prioritaire dienstverlening. Het personeel van IDM toonde deze week een tomeloze inzet, wat ervoor zorgde dat deze week alle ophalingen aan huis konden afgewerkt worden, voor alle fracties, zoals aangeduid op de kalender. De situatie wordt door de directie van IDM constant geëvalueerd en wordt dag per dag bekeken. Tot nader order blijven we alle afvalfracties ophalen.

* Extra voorzorgsmaatregelen voor het personeel: de rondes werden herverdeeld, het maximumaantal beschikbare ophaalwagens wordt ingezet. Naast de gebruikelijke hygiënische maatregelen (ontsmettingsmiddelen, mondmaskers, handschoenen) mogen er voortaan slechts 2 mensen (1 ophaler & 1 chauffeur) in de cabine van de ophaalwagen plaatsnemen. Voor ploegen die toch met twee ophalers werken, worden wagens ter beschikking gesteld om naar de plaats van vertrek te rijden. Briefing ’s ochtends gebeurt niet langer in groep.