Lichte daling van afval op Lokerse Feesten

De afvalintercommunale IDM heeft één week na de Lokerse kermisweek de eindbalans opgemaakt en stelt een zeer kleine daling van de totale hoeveelheid afval met 1 ton (van 82 ton in 2013 naar 81 ton in 2014). "Het verdwijnen van de Polifonics kan hier een verklaring bieden aangezien zij in 2013 twee ton afval produceerden", zegt woordvoerster Annick Maes.

"Wel merken we dit jaar een stijging op van het restafval (+ 4805 kg) en een daling van het recycleerbaar afval (- 5738 kg)." De grootste daling bij het recycleerbaar afval situeert zich bij het kermisgedeelte waar vooral de sterke daling van het aangeleverde papier en karton door de kermiskramers opvalt. Zij brachten slechts een vierde van het ingezamelde papier en karton binnen t.o.v. 2013, een daling van 3500 kg naar 825 kg. Het restafval op dit deel van de feesten verdubbelde daarentegen. "Twee verklaringen hiervoor zijn mogelijk", verduidelijkt Maes. "Enerzijds het minder goed sorteren bij de kermiskramers, anderzijds de tendens dat feestvierders hun vuil meer en meer in de containers gooien dan ernaast. Een conclusie die we trekken uit het feit dat er bijna 2 ton minder afval op de grond lag, maar wel meer dan 3 ton in de containers zat."

Werkpunt

IDM sluit ook niet uit dat door de positieve marktwaarde van papier en karton de kermiskramers mogelijk zelf lucratievere afzetkanalen zoeken. "Een evolutie die moet opgevolgd worden want in deze situatie hebben IDM en de stad enkel de kosten, maar niet de baten. Dit wordt een werkpunt voor een volgende editie."

Fonnefeesten

In totaal werd 35 % van het totaal ingezamelde afval op de Lokerse feesten gerecycleerd, een mooie score voor een festival van deze omvang. De afvalproductie van de Fonnefeesten bleef dit jaar status quo met een recyclagegraad van meer dan 50 %.


De IDM-ploeg ging dagelijks met drie mensen op pad om de 450 afvalcontainers die over het feestgebied opgesteld waren te ledigen en gebruiksklaar te maken voor de volgende feestavond. De ploegen van de stad Lokeren zorgden er op hun beurt voor dat de straten en pleinen er proper bijlagen. "We onthouden vooral het positief feit dat er bijna twee ton minder afval op de grond werd gegooid", zegt Maes nog. (PKM)