IDM schakelt burger in tegen zwerfvuil

Foto De Spiegeleir
Afvalintercommunale IDM voert de strijd op tegen zwerfvuil. Met het nieuwe project 'Propere Pioniers' doet het een beroep op buurtbewoners, verenigingen en scholen om zwerfvuil op te ruimen in hun omgeving. "We willen een sneeuwbaleffect creëren waarbij steeds meer bewoners zich engageren voor een zwerfvuilarme stad", licht communicatieverantwoordelijke Annick Maes toe.

De stadsdiensten en IDM ontvangen regelmatig klachten van burgers over achtergelaten zwerfvuil in Lokeren. "Onze gemeenschapswachten bevestigen het probleem en merken jaarlijks een toename van het fenomeen in de warme, zonnige schoolmaanden", zegt Filip Van Duysen van de dienst integrale veiligheid. "Ons ECO-team haalt op jaarbasis meer dan 1.300 zakken restafval en 850 zakken PMD-afval op. En dan houden we nog geen rekening met allerlei andere vormen van sluikstorten", vult schepen van milieu Nina Van der Sypt (CD&V) aan.


In het Propere Pioniersproject kan iedereen een buurt in de stad claimen die hij of zij proper wil houden. "De ingeschakelde burgers kunnen zwerfvuil ruimen, een plantvak onderhouden, sluikstorten doorgeven of beschadigingen aan glasbollen of publieke vuilnisbakjes melden. Wij bezorgen hen een veiligheidsuitrusting", verduidelijkt Annick Maes. De eerste Propere Pioniers zijn enkele leerlingen van de Broedersschool voor buitengewoon onderwijs. "Ze willen graag een steentje bijdragen aan een propere stad", legt begeleidster Lily-Anne De Roose uit.


Komende zaterdag vindt vanaf 13.30 uur de jaarlijkse zwerfvuilactie plaats in het centrum van Lokeren. Vanaf half twee trekken verenigingen de straat op om het zwerfvuil te ruimen. IDM is in het Waasland actief in Lokeren en Moerbeke. Inwoners of verenigingen die zich willen inzetten als Propere Pionier voor hun buurt kunnen zich aanmelden via de website www.idm.be. (YDS)