Gemeenten meten netheid

Afvalintercommunale IDM start in samenwerking met de lokale besturen van Lokeren en Moerbeke met de netheidsbarometer. "Dat is een instrument dat gemeenten toelaat om de netheid van de openbare ruimte in kaart te brengen", zegt IDM-communicatieverantwoordelijke Annick Maes. "Het is ontwikkeld door OVAM en geeft de gemeenten de gelegenheid om via een objectieve score in kaart te brengen welke soorten en hoeveel zwerfvuil er voorkomt. Hierdoor kan het beleid eventueel bijgestuurd worden." (YDS)