Boskesschool is laureaat anti-pestprijs

Foto Yannick De Spiegeleir

De Boskesschool in Lokeren is verkozen tot laureaat van de 'Pesten-dat-kan-niet!-prijs!'. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een Vlaamse school die zich op een bijzondere manier inzet om pesten aan te pakken. "Onze speelplaatswerking met spelenkoffers, de inzet van een speelbos en duidelijke afspraken met de leerlingen vielen in de smaak bij de jury. Daarnaast gaven we ook een woordje uitleg over hoe we kinderen leren omgaan met de eigen gevoelens en de gevoelens van een ander en als er zich pestgedrag voordoet, hoe dit kan opgelost worden", zegt directrice Tineke Vanherck. De school ontvangt een cheque van 500 euro.


(YDS)