Agentschap Wegen en Verkeer duidelijk over extra op- en afrit voor industrie aan E17: “Geen optie”

De stad voerde in enkele straten van industriezone E17/3 eenrichtingsverkeer in om de circulatie te bevorderen.
Yannick De Spiegeleir De stad voerde in enkele straten van industriezone E17/3 eenrichtingsverkeer in om de circulatie te bevorderen.
De stad Lokeren is voorstander om een extra op- en afrit aan te leggen voor het industrieverkeer. Dat bleek maandagavond na enkele interpellaties over de moeilijke verkeerssituatie in industriepark E17/3. Volgens Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is die optie echter uitgesloten. “Een nieuwe op- en afrit zou de veiligheid op de snelweg niet ten goede komen”, zegt Sylvie Syryn van AWV Oost-Vlaanderen.

Door de start van de aanleg van de nieuwe industriezone E17/4 en het afsluiten van de Nieuwe Straat stokt het verkeer al enkele weken in de bestaande industriezone E17/3. Om het euvel aan te pakken, greep de stad maandag na de ochtendspits in door de circulatie aan te passen en in enkele straten éénrichtingsverkeer in te voeren. Schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) geeft ook aan dat er nog overleg gepland staat. “De aanleg van een extra op- en afrit zou de beste oplossing zijn. Daar is iedereen het over eens. Er staat nog een overleg gepland met Agentschap Wegen en Verkeer en Infrabel over het onveilige kruispunt aan de overweg in de Brandstraat. Als daar werken plaatsvinden, kan dat mogelijk een opportuniteit bieden om de situatie te verbeteren.

Verkeersintensiteit

Het Agentschap Wegen en Verkeer is duidelijk over de mogelijke aanleg van een extra op- en afrit voor het industrieverkeer. Die komt er niét. “Het nieuwe kruispunt aan het op- en afrittencomplex met de E17 is er juist gekomen omdat er problemen waren met de veiligheid in de vorige situatie. Een extra op- en afrit zou de veiligheid niet ten goede komen.” 

In het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor E17/4 staat opgenomen dat het merendeel van de bedrijven niet voor veel extra verkeersintensiteit zullen zorgen. Al zal het nieuwe megadistributiecentrum van chocoladeproducent Callebaut wel zorgen voor een trafiek van 200 vrachtwagens per dag. “Het kruispunt op de drukke gewestweg, aan een industriezone én een op- en afrit met de E17 zal altijd verkeersdrukte met zich meenemen. Dat kunnen we niet wegtoveren. Wel zijn er in de toekomst nog kleine aanpassingen aan het kruispunt mogelijk”, aldus Syryn.

Ook op de gemeenteraad werd de kwestie maandagavond besproken. Raadslid Philippe Van Streydonck (N-VA) maakte een vergelijking met de situatie tien jaar geleden. “Toen waren er nog 5 wegen toegankelijk en was er minder activiteit. Nu zijn er meer bedrijven en is er nog slechts 1 toegangsweg. Waar is de logica?” Van Streydonck stelt voor om naar het voorbeeld van de Oosteindestraat ook een hoogtebegrenzer te plaatsen ter vervanging van de huidige slagboom in de Spieveldstraat. Volgens de stad is dat geen optie omdat hulpdiensten er ten allen tijde hun doorgang moeten vinden. Van Streydonck ziet een oplossing. “De stad kan grond aankopen. Er is plaats voldoende om een slagboom én hoogtebegrenzer naast elkaar te plaatsen.”

Achterpoortjes

Ook Marc Beuseling (Groen) mengde zich in het debat. “Onze fractie heeft altijd een pleidooi gevoerd om de achterpoortjes (de sluipwegen via de woonwijken, red.) te sluiten. We zullen daar niet op terugkomen, maar we hebben ook van bij het begin onze bedenkingen geuit bij de draagkracht van het kruispunt dat de toegang vormt tot het industriepark. Volgens de stad zou het allemaal wel vlot lopen. Uit de realiteit blijkt nu iets anders.” Hij opperde het voorstel om meer in te zetten op duurzaam woon-werkverkeer door de nodige fietsinfrastructuur te voorzien in het nieuwe industriepark en het opmaken van een bedrijfsvoerplan verplicht op te nemen in de vergunningsaanvraag voor bedrijven.

Schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) wijst op de maatregelen die de stad deze week invoerde in samenspraak met de Vereniging voor Lokerse Industriëlen (VLI). “Door de werken is er momenteel geen westelijke ontsluiting, maar dat blijft niet zo. Zo voorzien we aan de Bredenhoek een extra uitgang.”