Actiecomité Leefbaar Everslaar zet gemeenteraad op stelten: “Nieuwe Straat ongeschikt voor ontsluiting bedrijventerrein”

Tijdens de gemeenteraad voerden de leden van buurtcomité Leefbaar Everslaar protest.
Yannick De Spiegeleir Tijdens de gemeenteraad voerden de leden van buurtcomité Leefbaar Everslaar protest.
Het ging er maandagavond rumoerig aan toe op de gemeenteraad in Lokeren. Het buurtcomité Leefbaar Everslaar voerde actie door het stadhuis vol te hangen met affiches en luid te protesteren tijdens het debat over de wegenaanleg van de toekomstige industriezone E17/4. “Zo lang de stad geen structurele maatregelen neemt om het industrieverkeer uit onze woonstraten te bannen, blijven we actie voeren”, klinkt het.

Het schouwspel dat zich maandagavond afspeelde in de Lokerse gemeenteraadszaal was redelijk ongezien. De behandeling van het punt van de wegenaanleg van het geplande bedrijventerrein werd meermaals overstemd door boze buurtbewoners die pamfletten in de lucht hielden met het opschrift ‘Woonstraat – Uitgezonderd plaatselijk verkeer’. “Beschaafd is anders”, reageerde burgemeester Filip Anthuenis (Lokeren) geprikkeld toen het actiecomité de raadszaal verliet.

Verschillende vrachtwagens reden zich al meermaals vast in de wegversperring tussen de industriezone en de woonstraten.
RV Verschillende vrachtwagens reden zich al meermaals vast in de wegversperring tussen de industriezone en de woonstraten.

Argwaan

De oppositiepartijen sluiten zich aan bij de zorgen van de buurt over de plannen die op tafel liggen. De Groen en N-VA-fractie stemden tegen, sp.a en Vlaams Belang onthielden zich. “Voor een goed begrip. Wij zijn geen tegenstander van het bedrijventerrein, noch van tewerkstelling voor de Lokeraar dicht bij huis. We stellen ons wel vragen bij de inplanting van E17/4 in combinatie met E17/3 en de onmiddellijke gevolgen voor de buurt”, begon gemeenteraadslid Marc Beuseling (Groen) zijn betoog dat op applaus getrakteerd werd door de buurtbewoners. “We kunnen ons niet verzoenen met het openhouden van de ontsluiting aan de Nieuwe Straat in aanvang voorzien als noodweg. De straat is niet geschikt voor de ontsluiting van een regionaal bedrijventerrein. Waar wacht u nog op om de woonwijken te ontlasten? Uit verklaringen van de schepen en de interpretatie van de telgegevens tijdens de gemeenteraadscommissie infrastructuur hebben we begrepen dat u een knip aan de Nieuwe Straat zelfs niet overweegt. Dat voedt onze argwaan dat eens E17/4 operationeel zal zijn meer voertuigen de verkeersleefbaarheid en de onveiligheid voor de buurt zullen verhogen.” Ook gemeenteraadslid Philippe Van Streydonck (N-VA) uitte zijn bezorgdheid. “Kan er geen bijkomende ontsluiting komen in de Bijkamstraat?”, poneerde hij.

Een straat vol auto’s na de inplanting van E17/4: het is de vrees van het buurtcomité Leefbaar Everslaar.
Yannick De Spiegeleir Een straat vol auto’s na de inplanting van E17/4: het is de vrees van het buurtcomité Leefbaar Everslaar.

60 bezwaarschriften

Schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) probeerde tussen het luide protest door haar punt te maken. Ze reageerde daarmee ook op de 60 bezwaren die werden ingediend door de buurt. “De enige ontsluiting van E17/4 voor gemotoriseerd verkeer zal verlopen via een tunnel onder de brug van de Nieuwe Straat waar ze aansluit op industrieterrein E17/3. Er komen noodontsluitingen via de Nieuwe Straat en de Bredenhoekstraat. Wel kan er bekeken worden, als tegemoetkoming, om een extra toegang te voorzien aan de Bredenhoekstraat. Er is sowieso geen rechtstreekse aansluiting van de Nieuwe Straat op de industriezones zoals in pamfletten van het buurtcomité te lezen staat. De straat volledig knippen behoort nu niet tot de plannen, want dit kan leiden tot extra verkeer in de Oosteindestraat en uit de tellingen blijkt nu al dat die straat meer belast wordt.”

Het laatste woord is dus nog niet gezegd over industriezone E17/4. Vanuit het buurtcomité loopt er een beroepsprocedure die ten laatste binnen twee weken behandeld zou worden. Wordt vervolgd dus.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.