Aanpak heropening kleuterklassen en lagere school verschilt per onderwijsnet

De directie, leerkrachten en leerlingen van SBS Spoele zijn klaar om de kleuters en andere leerlingen van de lagere school volgende week weer te verwelkomen.
rv De directie, leerkrachten en leerlingen van SBS Spoele zijn klaar om de kleuters en andere leerlingen van de lagere school volgende week weer te verwelkomen.
Vanaf dinsdag 2 juni mogen alle kleuters in Vlaanderen opnieuw naar school en op vrijdag 5 juni volgen ook alle klassen van de lagere school. In Lokeren verschilt de aanpak bij de scholen per onderwijsnet.

In het gemeenschapsonderwijs heeft scholengroep Het Leercollectief beslist om de deuren voor alle leerlingen in het basisonderwijs pas op maandag 8 juni weer open te doen. “Wij willen niet overhaast te werk gaan en bovendien moeten wij op onze schoolsite ook rekening houden met de aanwezigheid van de leerlingen van het Atheneum”, zegt Imme van Boxlaer, directeur van GO!-basisschool De Springplank. “De kinderen van de kleuterschool en de lagere school zullen elk twee dagen per week naar school komen.” Tania De Smedt, algemeen directeur van Het Leercollectief bevestigt de beslissing om de Lokerse scholen van het gemeenschapsonderwijs pas te heropenen op maandag 8 juni. “Veiligheid primeert. We vragen elke school om voldoende tijd te nemen om een plan van aanpak op poten te zetten en alles wordt eerst bekeken met de interne preventiedienst om rekening te houden met de opgelegde veiligheidsrichtlijnen. Sowieso was er op de meeste scholen volgende week een facultatieve verlofdag gepland.”

Stads- en katholieke onderwijs

In het Lokerse stadsonderwijs openen de scholen wel al op 2 juni voor kleuters en op 5 juni voor het lager onderwijs. “We zijn voorbereid om iedereen op een veilige manier te ontvangen. We gaan ook terug naar normale lesweken van 5 dagen”, zegt Stijn Deschepper, directeur van Stedelijke Basisschool Spoele.

Voor het katholieke onderwijsnet verschilt de aanpak van school tot school. “Wij ontvangen onze kleuters opnieuw op 4 juni en houden een proefdag voor de lagere school op vrijdag 5 juni. De lessen zijn voorzien voor de vijf voormiddagen, in de namiddag voorzien we opvang”, zegt Dorine Van Avermaet, directeur van de Bengel op de Zelebaan.